NHO Europanytt 09.05.2014

Europeisk næringsliv ønsker et sterkere Europa | Europeisk profesjonskart lansert | Vil gjøre det lettere å investere i bredbånd | Innovasjon til havs kilde til bærekraftig vekst | Initiativ for liberalisering av grønne varer

Publisert 09.05.14

NHO Brussel

INSTITUSJONER: Europeisk næringsliv ønsker et sterkere Europa
BUSINESSEUROPEs øverste organ, Council of Presidents, har i dag hatt møte i Athen. I en pressemelding uttaler lederne av de 41 nasjonale medlemsføderasjonene, deriblant NHO, at euroskeptisisme ikke er løsningen på kontinentets behov for flere arbeidsplasser. Et sterkere Europa er nødvending for å avslutte krisen og EUs borgere oppfordres i pressemeldingen til å bekrefte unionens samhold gjennom valget i slutten av måneden. Les mer her

ARBEIDSLIV: Europeisk profesjonskart lansert
Europakommisjonen publiserte i dag et europeisk profesjonskart. Det interaktive kartet samler viktig informasjon om reguleringen av profesjoner i de ulike EU-landene. Tiltaket er en del av åpenhetsprosessen som ble iverksatt gjennom moderniseringen av EUs direktiv for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Les mer her

STATSSTØTTE: Vil gjøre det lettere å investere i bredbånd
Europakommisjonen publiserte i dag en håndbok som skal hjelpe myndigheter til å investere i bredbåndsutbygging. Håndboken er basert på Kommisjonens retningslinjer for statsstøtte til bredbånd og vil særlig støtte lokale og regionale myndigheter i å nå målet om hurtig og stabilt internett til alle EU-borgere, som er en av hovedpilarene i EUs digitale agenda. Les mer her

MARITIM INNOVASJON: Innovasjon til havs kilde til bærekraftig vekst
Europakommisjonen presenterte i dag sin handlingsplan for innovasjon i Europas ‘blå økonomi’. Handlingsplanen skal bidra til bærekraftig utnyttelse av havressurser samt skape vekst og nye jobber. Les mer her

RÅDET: Initiativ for liberalisering av grønne varer
Rådet for utenrikssaker vedtok i går konklusjoner og forhandlingsmandat vedrørende initiativet for grønne varer som omhandler liberalisering av handel med miljøvarer. Rådet vedtok også flere rettsakter som allerede er vedtatt i Europaparlamentet, blant annet regler for reduksjon av bredbåndskostnader, en forordning for finansiering av plante- og dyrehelsetiltak, og tiltak for økt samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlingstjenester. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: On Europe: Considerations on the present and the future of the European Union

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss