NHO Europanytt 09.05.2016

Behov for politikk som støtter vekst på lang sikt | Støtter folkefinansiering av oppstartsbedrifter | Økt utslipp av karbondioksid | Konsekvenser av bruk av land bør ha økt fokus | Denne uken i EU

Publisert 09.05.16

NHO Brussel

ØKONOMI: Behov for politikk som støtter vekst på lang sikt
BUSINESSEUROPE publiserte nylig en kommentar i forbindelse med lanseringen av Europakommisjonens økonomiske utsikter for 2016. Næringslivsorganisasjonen uttaler at veksten spådd av Kommisjonen fremover er noe europeisk næringsliv kjenner seg igjen i, samtidig som det er behov for politisk reform med fokus på økt konkurransedyktighet og reduksjon i ledighetsforskjeller i Europa. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her og her 

ENTREPENØRSKAP: Støtter folkefinansiering av oppstartsbedrifter
Europakommisjonen publiserte nylig en rapport om folkefinansiering i EU, som en del av deres arbeid mot en kapitalmarkedsunion. I rapporten fremkommer det at folkefinansiering er lite utbredt i Europa i dag, men vokser raskt. Med riktig regulering er det stort potensiale for at dette kan være en viktig kilde til finansiering av små- og mellomstore bedrifter på lang sikt. Kommisjonen uttaler at å støtte innovativ finansiering av europeisk næringsliv er nødvendig for å sikre vekst og jobbskapning fremover. Les mer her

ENERGI: Økt utslipp av karbondioksid
Eurostat, som er EU sin statistikkmyndighet, publiserte nylig tall som viser en økning i CO2-utslipp i forbindelse med energibruk i EU i 2015 sammenlignet med 2014, på 0,7 prosent. Les mer her

MILJØ: Konsekvenser av bruk av land bør ha økt fokus
Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte nylig en rapport om bruken av land i EU, og miljøkonsekvensene i forbindelse med dette. Ifølge rapporten er det behov for økt fokus i EUs regelverk på viktigheten av landområder for å bevare miljøet. Bedre balanse mellom miljø og andre prioriteringer kan øke effektiviteten av regelverk, mener det europeiske miljøbyrået. Les mer her

TALER:
President for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker: Press statement at the EU-Japan Leaders' Meeting
Visepresident for bedre regulering Frans Timmermans og migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks at the Readout of the College Meeting
Økonomikommissær Pierre Moscovici: The 2016 Spring Economic Forecast (Engelsk andre halvdel)
President for Europakommsjonen Jean-Claude Juncker: Remarks at the Panel Discussion on the "State of the European Union"    

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker. På dagsordenen står en orienteringsdebatt om europeisk enighet om utvikling, i forbindelse med agenda 2030 om bærekraftig utvikling. Ministrene skal også diskutere migrasjon og utvikling, samt humanitære saker som forberedelse til verdens humanitære toppmøte i mai 2016. I tillegg skal Rådet forberede synspunkter til Brussels konferanse om Afghanistan, og diskutere oppfølgingen til verdens handelsorganisasjons ministerkonferanse i desember 2015. Ministrene skal gjennomgå forhandlinger om en handelsavtale med USA (TTIP), se over førsteutkast til en handels- og investeringsavtale med Canada (CETA) og diskutere krisen i stålindustrien.
EUROPAKOMMISJONEN markerer mandag Europas dag, som hvert år minnes Schuman deklarasjonen som ble presentert av Robert Schuman 9. mai 1950. Det forventes at arbeidskommissæren fredag presenterer forslag til tiltak for å beskytte arbeidere fra kreftfremkallende kjemikalier.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling og komitémøter i Strasbourg. På agendaen for plenumssamlingen står debatter om asylpolitikk og tiltak for å sikre Schengen, og en debatt om forhandlingene om det greske økonomiske tilpasningsprogrammet. Parlamentarikerne skal stemme over en resolusjon som vil gi Europol fornyet makt i kampen mot blant annet terror og datakriminalitet, anbefalinger til Rådet om Kinas status som en markedsøkonomi, et regelverk som krever informasjonsdeling om skatt for multinasjonale selskaper, og en resolusjon om opphavsmerking av fisk og kjøtt. Komitéen for sivile rettigheter skal diskutere migrasjonsavtalen mellom EU og Tyrkia.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss