NHO Europanytt 09.05.2017

9. MAI ER EUROPADAGEN | Midtveisevaluering av det digitale indre marked | Europeisk og amerikansk næringsliv om den transatlantiske digitale økonomien | EØS-komiteen har vedtatt den tredje energipakken | Frankrikes nye president heter Emmanuel Macron | Denne uken i EU

Publisert 09.05.17

NHO Brussel

9. MAI ER EUROPADAGEN
Da markeres årsdagen for Robert Schumans erklæring fra 9. mai 1950, da han la frem sin visjon for hvordan politisk samarbeid skulle forhindre nye kriger å bryte ut på kontinentet. Man må kunne si at visjonen er blitt virkelighet!

DIGITAL AGENDA: Midtveisevaluering av det digitale indre marked
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, har publisert sin posisjon på det digitale indre marked. BusinessEurope påpeker blant annet at strategien trenger en større vektlegging fra alle EU-institusjonene for å levere et konkurransedyktig og globalt relevant digitalt indre marked så raskt som mulig. Les mer her 

DIGITAL ØKONOMI: Europeisk og amerikansk næringsliv om den transatlantiske digitale økonomien
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, har i samarbeid med U.S Chamber of Commerce sendt et brev til den amerikanske handelsministeren Wilbur Ross og Europakommisjonens visepresident Andrus Ansip vedrørende den transatlantiske digitale økonomien. I brevet oppfordrer partene på vegne av det europeiske og amerikanske næringslivet til å promotere politikk som fortsetter å legge til rette for den digitale økonomien på tvers av Atlanteren og globalt. Ifølge BusinessEurope og U.S Chamber of Commerce har den transatlantiske alliansen bidratt positivt for ansatte, forbrukere og bedrifter, og disse fordelene er i økende grad avhengig av en teknologiintegrering i alle aspekter av den transatlantiske økonomien. Les mer her 

INDRE MARKED/ENERGI: EØS-komiteen har vedtatt den tredje energipakken
EØS-komiteen vedtok nylig å innlemme den tredje energipakken i EØS-avtalen. Totalt ble 69 nye rettsakter tatt inn i EØS-avtalen ved to møter i EØS-komiteen den 3. og 5. mai. De fleste av rettsaktene går på å forbedre funksjonaliteten til det indre energimarkedet. Ellers gjelder rettsaktene reguleringer for medisinske produkt og opphavsrettigheter for intellektuell eiendom. Les mer her 

UTENRIKS: Frankrikes nye president heter Emmanuel Macron
Søndag kveld ble det klart at den uavhengige kandidaten Emmanuel Macron vant det franske presidentvalget. BusinessEurope, hvor NHO er medlem, har sendt sine gratulasjoner og ser det som positivt at det franske folk har stemt for å drive det europeiske samarbeidet videre og tatt et standpunkt mot isolasjon og proteksjonisme. Presidenten for Det europeiske Råd Donald Tusk har også sendt sine gratulasjoner i et brev til Macron hvor han konstaterer at Frankrike er like avhengig av Europa som Europa er av Frankrike. Tusk tok også til Twitter for å gratulere den nyvalgte presidenten og det franske folk med å ha valgt frihet, likestilling og brorskap. Les mer her, her og her

TALER:
Presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk: after his meeting with Prime Minister of Norway Erna Solberg

EUs sjefsforhandler for Brexit-forhandlingene Michael Barnier: at the 7th State of the Union Conference

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for jordbruk og fiskeri, i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for samarbeid mellom EU og Tunisia. Rådet for jordbruk og fiskeri skal vedta en felles posisjon på bevaringen av fiskeressurser og beskyttelsen av maritime økosystem. Rådet for utenrikssaker skal diskutere en ny antidumping-metodologi, samt diskutere implementeringen av frihandelsavtaler.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken møte i energi og forvaltningsmyndighet nettverket (EMA), en workshop om ny teknologi og digitalisering, en workshop om World Radiocommunication Conferance 2019 og en workshop om nye implementeringer i EUs tobakksprodukt direktiv. Europakommisjonen skal også annonsere vinneren av 2017 EU Prize for Contemporary Architecture, samt arrangere en konferanse om smartregioner og smart-roboter.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitemøter i Brussel. Komiteene for borgerrettigheter, petisjon og ansettelse arrangerer en åpen høring angående situasjonen for EU-borgere i Storbritannia. Parlamentets egen spesialkomité for hvitvasking av penger og skatteunndragelse skal ha høring med representanter fra Kanaløyene, Gibraltar og Madeira om deres skatteregimer og samarbeid med EU. Det skal også gjøres forberedelser før avstemminger i plenumssesjonen 15-18.mai i Strasbourg.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss