NHO Europanytt 09.06.2017

Utfallet av gårsdagens valg i Storbritannia gikk ikke som forventet for statsminister May

Publisert 09.06.17

NHO Brussel

BREXIT: Utfallet av gårsdagens valg i Storbritannia gikk ikke som forventet for statsminister May
Resultatet av valget i Storbritannia er i dag klart. Statsminister Theresa May sin ambisjon om å styrke sitt mandat mot de kommende Brexit-forhandlingene ble ikke innfridd og de konservative mistet sitt flertall i parlamentet. Dette forsterker usikkerheten i den britiske politikken og for den planlagte oppstarten av forhandlingene om Storbritannias uttreden av EU. For europeisk og norsk næringsliv vil det være viktig å unngå unødig uforutsigbarhet og ikke øke risikoen for en "No Deal". En prioritet vil være at forhandlingene går som planlagt innenfor den fastsatte toårs-perioden. Generaldirektør for CBI, NHOs britiske søsterorganisasjon, Carolyn Fairbairn har i denne forbindelse uttalt at det nå er viktig at politikerne setter nasjonale interesser først, etablerer en stabil regjering og forutsigbare rammer for befolkningen og næringslivet. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss