NHO Europanytt 09.07.2015

Luxemburg har tatt over formannskapet | Parlamentets resolusjon om TTIP | Parlamentet vedtar MSR | Vil styrke åpenhet om skatt | Offentlige utgifter i hovedsak til sosial beskyttelse | Sømløst billettsystem | Økning i boligprisene

Publisert 09.07.15

NHO Brussel

ARTIKKEL: Luxemburg har tatt over formannskapet
1. juli 2015 overtok Luxemburg for tolvte gang formannskapet i Rådet for den Europeiske Union. Sjelden har så mange utfordringer stått for døren; den greske krisen, Storbritannia som truer med å forlate EU og migrasjonskrisen. I tillegg kommer høstens klimatoppmøte, der Luxemburg skal sikre en ambisiøs felles posisjon og lede EUs delegasjon i Paris. Les mer her

HANDEL: Parlamentets resolusjon om TTIP
Europaparlamentet vedtok i går sine anbefalinger til forhandlingene om en handels- og investeringsavtale mellom EU og USA (TTIP). Avtalen må sikre europeiske selskaper adgang til det amerikanske markedet, men må ikke underminere europeiske standarder. I resolusjonen tar de også til ordet for at private systemer for investor-stat tvisteløsninger erstattes med et nytt rettslig system underlagt ettersyn og åpenhetsregler med offentlig utnevnte dommere og offentlige høringer. Les mer her

ENERGI: Parlamentet vedtar MSR
Europaparlamentet godkjente i går en uformell avtale med Rådet om reformen av markedsstabilitetsmekanismen (MSR) i EUs kvotehandelsdirektiv (ETS). Lovforslaget lager et system for å automatisk overføre en del av utslippskvotene i ETS til MRS, med oppstart i 2019. Les mer her

SKATT: Vil styrke åpenhet om skatt
Europaparlamentet stemte i går for et forslag som skal øke åpenhet og fremme aksjonærers langsiktige engasjement i selskaper. Store selskaper og børsnoterte selskaper bør ifølge parlamentarikerne måtte rapportereprofitt, betalt skatt og mottatte subsidier land for land. De ønsker også å gi aksjonærene rett til å stemme over direktørers lønn minst tre ganger i året. Les mer her

ØKONOMI: Offentlige utgifter går hovedsakelig til sosial beskyttelse
Ifølge tall nylig lagt fram av Eurostat, stod offentlige utgifter for mer enn 48,1 prosent av EUs samlede bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2014, noe som er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra året før. Tallene inneholder også en oversikt over fordelingen av de offentlige utgiftene i 2013. Den største andelen gikk til sosial beskyttelse som utgjorde 40,2 prosent av offentlige utgifter. I Norge utgjorde offentlige utgifter 45,7 prosent av BNP, noe som er en økning på 1,6 prosentpoeng fra 2013. Les mer her

TRANSPORT: Sømløst billettsystem
I en ikke-bindende resolusjon nylig vedtatt i Europaparlamentet, oppfordrer parlamentarikerne EU-landene til å forbedre og koble sammen ruteplaner og leverandører til å utvikle grensekryssende "reiseplanleggere". Dersom det ikke er framgang innen 2020 vil Parlamentet ha  lovgivning. Les mer her

ØKONOMI: Økning i boligprisene
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, steg boligprisene i EU med 2,5 prosent i første kvartal 2015 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015, var stigningen på 0,6 prosent. I Norge økte boligprisene med 8,4 prosent i første kvartal 2015 sammenlignet med samme kvartal året før. Fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015 steg de med 4,1 prosent. Les mer her

TALER:

Visepresident for Energiunionen Maroš Šefčovič: Keynote speech at ACER Annual Conference
Klimakommissær Miguel Arias Cañete: A new market design for a new energy system
Handelskommissær Cecilia Malmström: Statement on the European Parliament's vote on the TTIP resolution
Førstevisepresident Frans Timmermans: Moving towards the circular economy
Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker: On the review of the Latvian Presidency and ahead of the Euro summit on Greece
Visepresident for Energiunionen Maroš Šefčovič: On Energy Union at the Committee of Regions
Førstevisepresident Frans Timmermans: Debate in European Parliament Plenary Session on 2016 European Commission Work Programme

NHO Europanytt tar nå sommerferie. Neste utgave kommer i september. Vi ønsker våre lesere en riktig god sommer!

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss