NHO Europanytt 09.07.2015

Luxemburg har tatt over formannskapet | Parlamentets resolusjon om TTIP | Parlamentet vedtar MSR | Vil styrke åpenhet om skatt | Offentlige utgifter i hovedsak til sosial beskyttelse | Sømløst billettsystem | Økning i boligprisene

Publisert 09.07.15

NHO Brussel

ARTIKKEL: Luxemburg har tatt over formannskapet
1. juli 2015 overtok Luxemburg for tolvte gang formannskapet i Rådet for den Europeiske Union. Sjelden har så mange utfordringer stått for døren; den greske krisen, Storbritannia som truer med å forlate EU og migrasjonskrisen. I tillegg kommer høstens klimatoppmøte, der Luxemburg skal sikre en ambisiøs felles posisjon og lede EUs delegasjon i Paris. Les mer her

HANDEL: Parlamentets resolusjon om TTIP
Europaparlamentet vedtok i går sine anbefalinger til forhandlingene om en handels- og investeringsavtale mellom EU og USA (TTIP). Avtalen må sikre europeiske selskaper adgang til det amerikanske markedet, men må ikke underminere europeiske standarder. I resolusjonen tar de også til ordet for at private systemer for investor-stat tvisteløsninger erstattes med et nytt rettslig system underlagt ettersyn og åpenhetsregler med offentlig utnevnte dommere og offentlige høringer. Les mer her

ENERGI: Parlamentet vedtar MSR
Europaparlamentet godkjente i går en uformell avtale med Rådet om reformen av markedsstabilitetsmekanismen (MSR) i EUs kvotehandelsdirektiv (ETS). Lovforslaget lager et system for å automatisk overføre en del av utslippskvotene i ETS til MRS, med oppstart i 2019. Les mer her

SKATT: Vil styrke åpenhet om skatt
Europaparlamentet stemte i går for et forslag som skal øke åpenhet og fremme aksjonærers langsiktige engasjement i selskaper. Store selskaper og børsnoterte selskaper bør ifølge parlamentarikerne måtte rapportereprofitt, betalt skatt og mottatte subsidier land for land. De ønsker også å gi aksjonærene rett til å stemme over direktørers lønn minst tre ganger i året. Les mer her

ØKONOMI: Offentlige utgifter går hovedsakelig til sosial beskyttelse
Ifølge tall nylig lagt fram av Eurostat, stod offentlige utgifter for mer enn 48,1 prosent av EUs samlede bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2014, noe som er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra året før. Tallene inneholder også en oversikt over fordelingen av de offentlige utgiftene i 2013. Den største andelen gikk til sosial beskyttelse som utgjorde 40,2 prosent av offentlige utgifter. I Norge utgjorde offentlige utgifter 45,7 prosent av BNP, noe som er en økning på 1,6 prosentpoeng fra 2013. Les mer her

TRANSPORT: Sømløst billettsystem
I en ikke-bindende resolusjon nylig vedtatt i Europaparlamentet, oppfordrer parlamentarikerne EU-landene til å forbedre og koble sammen ruteplaner og leverandører til å utvikle grensekryssende "reiseplanleggere". Dersom det ikke er framgang innen 2020 vil Parlamentet ha  lovgivning. Les mer her

ØKONOMI: Økning i boligprisene
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, steg boligprisene i EU med 2,5 prosent i første kvartal 2015 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015, var stigningen på 0,6 prosent. I Norge økte boligprisene med 8,4 prosent i første kvartal 2015 sammenlignet med samme kvartal året før. Fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015 steg de med 4,1 prosent. Les mer her

TALER:

Visepresident for Energiunionen Maroš Šefčovič: Keynote speech at ACER Annual Conference
Klimakommissær Miguel Arias Cañete: A new market design for a new energy system
Handelskommissær Cecilia Malmström: Statement on the European Parliament's vote on the TTIP resolution
Førstevisepresident Frans Timmermans: Moving towards the circular economy
Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker: On the review of the Latvian Presidency and ahead of the Euro summit on Greece
Visepresident for Energiunionen Maroš Šefčovič: On Energy Union at the Committee of Regions
Førstevisepresident Frans Timmermans: Debate in European Parliament Plenary Session on 2016 European Commission Work Programme

NHO Europanytt tar nå sommerferie. Neste utgave kommer i september. Vi ønsker våre lesere en riktig god sommer!

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605