NHO Europanytt 09.09.2015

Flyktningkrisen øverst på agendaen | Harmonisering av kontraktsregler for digitalt innhold | Økning i BNP | Vil stramme inn lovforslag mot kloning

Publisert 09.09.15

NHO Brussel

INSTITUSJONELT: Flyktningkrisen øverst på agendaen
Presidenten for Europakommisjonen holdt i dag sin første State of the Union-tale om situasjonen i EU. I talen vektla President Juncker flyktningkrisen og viktigheten av at Europa står sammen om å hjelpe og finne løsninger. Han vektla også tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen i Hellas. I tillegg orienterte Juncker om tiltak for å fortsatt styrke økonomien i EU som nå er i bedring, og Kommisjonens prioriteringer for 2015-2016. Les mer her

DIGITAL ØKONOMI: Harmonisering av kontraktsregler for digitalt innhold
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte nylig sin posisjon på harmonisering av kontraktsregler for digitalt innhold og materielle varer. Ifølge organisasjonen vil et mer harmonisert regelverk innenfor bedrift-til-forbrukerområdet (B2C) for materielle varer bidra til en ferdigstillelse av det indre marked, også på den digitale dimensjonen. BUSINESSEUROPE uttaler at det er viktig å vurdere konsekvensene nøye før et eventuelt forslag til helt nye kontraktsregler om digitalt innhold vedtas. Les mer her 

ØKONOMI: Økning i BNP
Ifølge beregninger lagt fram av Eurostat i går, steg bruttonasjonalproduktet (BNP) i EU med 0,4 prosent i andre kvartal i 2015. Dette var en økning på 1,9 prosent sammenlignet med andre kvartal i 2014. Norge hadde en nedgang i BNP i andre kvartal i 2015 på 0,1 prosent. Sammenlignet med samme kvartal i 2014, var det en økning i BNP på 1,2 prosent. Les mer her 

LANDBRUK: Vil stramme inn lovforslag mot kloning
Europaparlamentet stemte i går for en rapport som vil stramme inn Europakommisjonens forslag mot kloning av husdyr. Parlamentet ønsker å inkludere i forslaget et forbud mot kloning av alle husdyr, deres avkom og produkter avledet fra dem, inkludert import, i EU. Forhandlinger kan nå innledes med Rådet for å komme til enighet om lovforslaget. Les mer her 

TALER:
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech by at the 46th Pacific Islands Forum Plenary Session
Justiskommissær Věra Jourová: Statement by on the finalisation of the EU-US negotiations on the data protection "Umbrella Agreement" 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss