NHO Europanytt 09.11.2015

Kommisjonen foreslår kapittel om bærekraftig utvikling | Europakommisjonen publiserte veiledning for dataoverføring

Publisert 09.11.15

NHO Brussel

HANDEL: Kommisjonen foreslår kapittel om bærekraftig utvikling
Europakommisjonen publiserte nylig sitt forslag til et kapittel om handel og bærekraftig utvikling, som også inkluderer arbeidsmarked og miljø, i de pågående handelssamtalene mellom EU og USA. Forslaget om bærekraftig utvikling i Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskapet (TTIP) inneholder de mest ambisiøse målene som noensinne er presentert på dette området for en handelspartner. Dette står i samsvar med EUs nye handelsstrategi, 'Trade for all', som tar sikte på en mer ansvarlig handelspolitikk både hjemme og globalt. Les mer her

DIGITAL: Europakommisjonen publiserte veiledning for dataoverføring
Europakommisjonen utstedte nylig en veiledning om mulighetene for transatlantiske dataoverføringer og oppfordrer til en rask etablering av et nytt rammeverk etter EU-domstolens avgjørelse i Schrems-saken. Veiledningene skal hjelpe bedrifter handle i samsvar med domsavgjørelsen og til å stole på alternative overføringsverktøy der dette er tilgjengelig. Les mer her

TALER:
Økonomikommissær Pierre Moscovici: The 2015 Autumn Economic Forecast

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for konkurranseevne, i Rådet for justis og innenriks, og i Rådet for økonomi og finans. Rådet for konkurranseevne skal diskutere situasjonen i stålindustrien. Rådet for justis og innenriks skal drøfte migrasjonskrisen. Rådet for økonomi og finans har to møter. Ministrene skal konkludere om Kommisjonens handlingsplan om etableringen av en kapitalmarkedsunion, og bli orientert om implementeringen av rettsakter i bankunionen. Ministrene skal forsøke å komme til politisk enighet om mellomfinansiering innenfor den felles avviklingsmekanismen i bankunionen, samt diskutere saker for økonomisk styring og klimafinansiering. Ministrene skal også forberede forhandlinger med Europaparlamentet om EU-budsjettet for 2016 som finner sted i Forlikskomiteen samme dag. Eurogruppen har også møte.
EUROPAKOMMISJONEN deltarpå Valletta-toppmøtet om migrasjon.
EUROPAPARLAMENTET har mini-plenumssamling og komitémøter i Brussel. Plenumssamlingen har finansiering av EU-fond for Syria og Afrika på agendaen. Styrking av konkurranseevnen til europeisk luftfartssektor og avstemming over en fremtidig valgreform for EU er også på dagsordenen. Økonomikomiteen skal debattere det makroøkonomiske tilpassingsprogrammet for Hellas og drøfte det kvantitative lettelsesprogrammet med Den europeiske sentralbankens leder. Industrikomiteen skal stemme over sine prioriteringer for EUs framtidige energiunion.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382