NHO Europanytt 10.03.2014

Næringslivets innspill til TTIP | Økende andel fornybar energi | Revisjon av biocidforordningen | Denne uken i EU

Publisert 10.03.14

NHO Brussel

HANDEL: Næringslivets innspill til TTIP
BUSINESSEUROPE sendte i dag ut en felles pressemelding med Næringslivets allianse for en transatlantisk handels- og investeringsavtale, TTIP. Organisasjonene oppfordrer partene til å være ambisiøse når fjerde runde av forhandlingene starter i dag. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

KLIMA: Økende andel fornybar energi
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, gikk fornybarandelen av energiforbruket i EU opp til 14,1 prosent i 2012. I Norge utgjorde andelen energi fra fornybare kilder 64,5 prosent i 2012. Det er en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra 2011, og 3 prosentpoeng unna 2020-målet for Norge for fornybar energi. Norge er det eneste landet i oversikten der fornybarandelen ikke økte fra 2011 til 2012. Les mer her

MILJØ: Revisjon av biocidforordningen
Rådet vedtok i dag en forordning som endrer biocidforordningen fra 2012. Den nye forordningen skal fjerne utilsiktede markedshindre forårsaket av den forrige forordningen. Det gjelder markedsbarrierer for leverandører av nye artikler som er behandlet med biocider og for leverandører av aktive stoffer som benyttes i biocidprodukter. Les mer her

TALER:
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Securing our digital economy
Kommisjonspresident José Manuel Barroso: European recovery – Local solutions

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE
i Rådet for arbeids- og sosialpolitikk, helse og forbrukerspørsmål, Rådet for økonomi og finans, og i Rådet for transport, telekommunikasjon og energi.
Arbeidsministrene skal vedta en anbefaling om et kvalitetsrammeverk for traineestillinger. De skal også komme til enighet om et trepartstoppmøte med de sosiale partnerne om vekst og sysselsetting og diskutere det europeiske semester.
Finansministrene skal forberede mandatet for å ferdigstille forhandlingene med Europaparlamentet om den felles avviklingsmekanismen for banker og vedta et direktivforslag om skattelegging av inntekter fra sparing. 2030-rammeverket for energi og klima står også på agendaen, sammen med G20-møtet for finansministre som fant sted i februar. Eurogruppen har også møte.
Transportrådet skal komme til enighet om det europeiske jernbanebyråets myndighet, som er en del av den tekniske pilaren i den fjerde jernbanepakken. Ministrene skal også vedta sin innstilling til et forslag som etablerer et offentlig-privat partnerskap, kalt Shift2Rail Joint Undertaking. Europakommisjonens meddelelse om ressurseffektiv mobilitet i byer står også på agendaen.
EUROPAKOMMISJONEN skal arrangere en innovasjonskonferanse og presentere to meddelelser med prioriteringene på justis- og innenriksområdet etter 2014.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal stemme over «Single European Sky 2+»-pakken og regler for fri bevegelse av arbeidstaker, datasikkerhet, hvitvasking og pakkereiser. Rapportene om NSAs overvåking i Europa og Troikaens arbeid står også på agendaen. Økonomikomiteen skal stemme over pengemarkedsfond.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605