NHO Europanytt 10.09.2014

Ny ledelse i Europakommisjonen | Forslag til forbedring av dyrehelse

Publisert 10.09.14

NHO Brussel

INSTITUSJONER: Ny ledelse i Europakommisjonen
Europakommisjonens nye president, Jean-Claude Juncker, har i dag presentert sitt lag av kommissærer. Kollegiet består blant annet av fem tidligere statsministre og 19 tidligere statsråder. Europaparlamentet må godkjenne kollegiet før det formelt kan oppnevnes av Det europeiske råd. Les mer her

HELSE: Forslag til forbedring av dyrehelse
Europakommisjonen har i dag vedtatt forslag om veterinærlegemidler og legemidler i fôr. Forslagene skal forbedre dyrehelse og -velvære, motvirke antibiotikaresistens og bidra til innovasjon. Les mer her

TALER:
Regionalkommissær Johannes Hahn: Closing speech: Cohesion Policy’s contribution to common European goals

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss