NHO Europanytt 10.10.2014

Rådsmøte for transport | Vil muliggjøre fusjonsenergi | Reduserer antall regulerte markeder | Detaljerte tilsynsregler for banker og forsikringsselskaper | Forhandlingsmandat for TTIP offentliggjort | Økning i eiendomspriser

Publisert 10.10.14

NHO Brussel

SAMFERDSEL: Rådsmøte for transport
På møtet i Rådet for transport, vedtok ministrene generelle tilnærminger til et forordningsforslag om havnetjenester, og til et direktivforslag om grenseoverskridende informasjonsutveksling av brudd på veitrafikkloven. Ministrene diskuterte også den fjerde jernbanepakken, sivile droner og det felles europeiske luftrom. Les mer her

ENERGI: Vil
muliggjøre fusjonsenergi
Europakommisjonen lanserte i går, i samarbeid med europeiske fusjonsforskningslaboratorium, et felles fusjonsprogram i Horisont 2020. Programmet EUROfusion skal bidra til å realisere fusjonsenergi og har et budsjett på 850 millioner euro for perioden 2014 til 2018. Les mer her

TELEKOMMUNIKASJON: Reduserer antall regulerte markeder
Europakommisjonen uttalte i en pressemelding i går, at detaljmarkedet for adgang til fasttelefoni og grossistmarkedet for originering i fastnett ikke lenger skal være underlagt regulering i Europa. Videre skal to bredbåndsmarkeder omdefineres for å begrense regulatoriske byrder til det minimum som er nødvendig for å sikre konkurransedyktig bredbåndstilgang og investeringer. Les mer her

ØKONOMI: Detaljerte tilsynsregler for banker og forsikringsselskaper
Europakommisjonen har i dag vedtatt delegerte rettsakter under Solvens II-direktivet og kapitalkravsforordningen. De nye reglene er del av en pågående justering av det regulatoriske rammeverket som skal sikre at finanssektoren effektivt støtter realøkonomien. Les mer her

HANDEL: Forhandlingsmandat for TTIP offentliggjort
Det europeiske råd annonserte i en pressemelding i går, at direktivene med EUs forhandlingsmandat for en transatlantisk handels- og investeringsavtale (TTIP) med USA er offentliggjort. Les mer her

ØKONOMI: Økning i eiendomspriser
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, økte eiendomsprisene i EU med 1,7 prosent i andre kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal i 2013. I Norge økte boligprisene med 1,3 prosent i samme periode. Les mer her

TALER:
Industrikommissær Ferdinando Nelli Feroci: SMEs in the Strengthening of the European Defence Technological and Industrial Base
Regionalkommissær Johannes Hahn: Cohesion Policy and Economic Governance
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: The EU really can cut red tape
Konkurransekommissær Joaquin Almunia: Weaving Europe’s single competition enforcement area
Transportkommissær Siim Kallas: IRU/EU Road transport Conference
Arbeidskommissær László Andor: Tackling poverty and inequality in the EU: the way forward

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss