NHO Europanytt 10.11.2016

Det digitale indre marked må fullføres | Foreslår nye handelsforsvarsinstrument | Forventer moderat vekst i EU | EU på god vei mot klimamål | Portrett av EUs energi, transport og miljø | Rådet enig om tiltak mot skatteunndragelse | Foreslår forsinket implementering av PRIIPs-forordning | EU-utvidelse viktig for stabilitet i Sørøst-Europa

Publisert 10.11.16

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Det digitale indre marked må fullføres
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, publiserte i går et posisjonspapir om veien mot en dataøkonomi i Europa. I følge organisasjonen må det digitale indre marked fullføres i tide, slik at EU utnytter digitaliseringen og forblir konkurransedyktige globalt. BusinessEurope uttaler også at utviklingen av dataøkonomien støtter en pågående industriell revolusjon, og at EUs lovgivning må utnytte dette ved å være innovasjonsvennlig. Les mer her  

KONKURRANSE: Foreslår nye handelsforsvarsinstrument
Europakommisjonen foreslo i går endringer i EUs lovgivning mot dumping og statlige subsidier. Forslaget innebærer en ny metode for evaluering av markedsforvrengning i tredjeland, der hensikten er å sikre rettferdig import inn mot EU. Den nye metoden skal gi EU nye handelsforsvarsinstrument som hjelper mot dumping av eksport fra marked der stater har en gripende og konsekvent innflytelse. Les mer her

ØKONOMI: Forventer moderat vekst i EU
Europakommisjonen publiserte i går sin økonomiske prognose for EU. Kommisjonen forventer at økonomisk vekst i Europa vil fortsette i et moderat tempo, ettersom vekst i arbeidsmarkedene og økt privat forbruk blir motvirket av faktorer som politisk usikkerhet, lav vekst utenfor EU og svak global handel. BNP forventes å vokse med 1,8 prosent i 2016, 1,6 prosent i 2017, og 1,8 prosent i 2018. Les mer her

KLIMA: EU på god vei mot klimamål
Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte nylig to rapporter om EUs utslipp av drivhusgasser. Miljøbyrået påpeker at utslippene i EU var 22 prosent lavere i 2015 enn i 1990, til tross for en liten økning mellom 2014 og 2015. Rapporten viser dermed at EU er på god vei til å oppfylle 2020-målene for å kutte utslippet av drivhusgasser med minst 20 prosent sammenlignet med 1990-nivået. Les mer her

STATISTIKK: Portrett av EUs energi, transport og miljø
Eurostat publiserte i dag en oversikt over en rekke statistiske indikatorer innen tre viktige europeiske sektorer. Oversikten inkluderer relevante tema under energi, transport og miljø, og har som mål å presentere et makroskopisk syn på generelle utviklinger i EU. Les mer her

SKATT: Rådet enig om tiltak mot skatteunndragelse
Rådet godkjente nylig to tiltak som skal støtte kampen mot skatteunndragelse og hvitvasking av penger. De vedtok konklusjoner om etableringen av en EU-liste og granskningskriterier for land og jurisdiksjoner som ikke er samarbeidsvillige i skattesaker. Rådet vedtok også et direktivforslag som gir skattemyndigheter tilgang til informasjon som holdes av myndigheter som arbeider mot hvitvasking av penger. Les mer her og her

FINANS: Foreslår forsinket implementering av PRIIPs-forordning
Europakommisjonen foreslo i går å avvente implementeringen av forordningen for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukt til detaljinvestorer (PRIIPs) med ett år. Forordningen skal gi forbrukere tilgang til viktig informasjon om slike produkt. Hensikten med forsinkelsen er å sikre en gradvis og trygg implementering. Ønsket om avventning kommer også som respons på Europaparlamentets avvisning av et sentralt sett med standarder som brukes i forordningen. Les mer her

UTVIDELSER: EU-utvidelse viktig for stabilitet i Sørøst-Europa  
Europakommisjonen vedtok i går den årlige utvidelsespakken, hvor de evaluerer søkerlandenes framgang mot å møte EUs kriterier for medlemskap. Kommisjonen har vurdert implementeringen av sentrale politiske og økonomiske reformer i Vest-Balkan og Tyrkia, og utvidelsespakken kartlegger hva hvert land må gjøre for å møte de gjenstående utfordringene. Rapporten viser også at søkerlandenes ambisjoner om å bli medlemsland er positive for regionens stabilitet. Les mer her

TALER:
Visepresident for bedre regulering Frans Timmermans og visepresident for vekst og sysselsetting Jyrki Katainen: Remarks on the new approach to Ecodesign
Økonomikommissær Pierre Moscovici: Presentation of the 2016 Autumn Economic Forecast

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss