NHO Europanytt 10.11.2017

Europaparlamentet understreker sine krav i forhold til Storbritannias seneste borgerrettighets-forslag | Enighet om å endre det europeiske kvotehandelssystemet for CO2 (EU-ETS) | Kommisjonen har nylig foreslått nye mål for CO2-utslipp for overgangen til lavt- og null-utslipps kjøretøy | Kommisjonen utvider eksisterende regler for gassrør i EU

Publisert 10.11.17

NHO Brussel

Det er stor uro i britisk politikk og dette påvirker også agendaen i Brussel for brexit og UKs rolle som aktør internasjonalt. Fra å være en respektert global aktør i internasjonale institusjoner og diplomat, undrer man seg både utenfor og innenfor landets grenser. 2 ministere i Theresa Mays kabinett har gått av på en uke, og EU lederne forbereder seg på at May også kan forsvinne fra No. 10. En svekket May må også forholde seg til behandlingen av "The Great Repeal Bill" som skal behandles i parlamentet, og som også kan påføre henne ytterligere nederlag.  På torsdag startet den 6. forhandlingsrunden i brexit. Agendaen for denne forhandlingsrunden er kort og består av kun to dager i forhandlinger. På torsdag var det arbeidsgrupper om borgerrettigheter, det økonomiske oppgjøret, og andre delingsoppgjør (som produkter og atom-bekymringer). Det var også snakk om spørsmålet om grensen mellom Nord-Irland og Irland. I dag møttes Michel Barnier og David Davis, etterfulgt av en avsluttende runde for denne forhandlingsrunden. I pressekonferansen etter denne runden, sa Barnier at UK nå har to uker på seg til å komme med et kompromiss, slik at det skal kunne bli noe fremgang før rådsmøtet i desember.

BREXIT: Europaparlamentet understreker sine krav i forhold til Storbritannias seneste borgerrettighets-forslag
Den 6. forhandlingsrunden i brexit startet på torsdag, men det er fortsatt nødvendig å få avklart den fremtidige behandling av EU-borgere i Storbritannia etter brexit før de går videre i prosessen. Den største utfordringen er knyttet til familiegjenforening. EU ønsker at dette skal være en automatisk prosess, som skal være gratis; en søknad skal dekke hele familier så vel individer; Storbritannia vil kunne utfordre disse søknadene, og at dette systemet kun skal tre i kraft etter en eventuell overgangsperiode. Les mer her

KLIMA: Enighet om å endre det europeiske kvotehandelssystemet for CO2 (EU-ETS)
Rådet og Europarlamentet kom i går til enighet om å endre EU-ETS for perioden etter 2020, på torsdag.

Et svært viktig spørsmål for norsk kraftkrevende industri har vært om mulighetene for enkeltland å kompensere for indirekte CO2-kostnader (som videreføres i kraftprisen) kunne videreføres etter 2020. Norge har nesten 100% utslippsfri kraftproduksjon, og har en etablert slik kompensasjonsordning. Slik det nå ser ut, ligger det an til at denne kan videreføres.

Endringene vil hjelpe EU på vei for å nå målet om å redusere drivhusgass-utslipp fra kvotepliktig sektor med minst 40% innen 2030. BusinessEurope, som NHO er medlem av, skriver i sin pressemelding at forhandlerne har gått noen skritt i riktig retning, sammenlignet med forslaget Kommisjonen publiserte i 2015. Det å styrke EU ETS som hovedverktøyet for å kostnadseffektivt redusere utslipp i Europa, men det gjenstår å kunne sikre nok spillerom for industrier som er utsatt for investeringslekkasjer. Les mer her og her

KLIMA: Kommisjonen har nylig foreslått nye mål for CO2-utslipp for overgangen til lavt- og null-utslipps kjøretøy
På onsdag la Europakommisjonen frem EUs forslag for gjennomføringen av forpliktelser i henhold til Parisavtalen for å senke CO2-utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor med minst 40% innen 2030. Kommisjonens mål i «Clean Mobility Package», som vil sette nye CO2-standarder; et nytt direktiv for lavutslipps-kjøretøy; ny infrastruktur for europeisk utplassering av alternative drivstoffer; nytt direktiv for samlet transport; nytt direktiv for offentlig transport; og et initiativ som skal tilrettelegge for at produksjon av komponenter til ulike kjøretøy skal kunne bli funnet opp og produsert i EU. Spørsmål vedrørende denne pakken ble besvart på Kommisjonens egne nettsider. Les mer her

 

ENERGI: Kommisjonen utvider eksisterende regler for gassrør i EU
Med mål om å forbedre funksjonen av det indre energimarkedet og for å øke solidariteten mellom medlemslandene, har Europakommisjonen foreslått å endre EUs gassdirektiv. Les mer her og her

 

 

******************************************************* 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

 

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160