NHO Europanytt 10.12.2014

Næringslivet ønsker TTIP-framgang | Vedtok konklusjoner om det indre energimarkedet | 1 av 5 bruker nettskytjenester | Rådsmøte for økonomi og finans | Rapport viser investeringspotensial i Europa

Publisert 10.12.14

NHO Brussel

HANDEL: Næringslivet ønsker TTIP-framgang
BUSINESSEUROPE oppfordret i en pressemelding i går, til framgang i forhandlingene om en transatlantisk handels- og investeringsavtale (TTIP). Organisasjonen ønsker at den innledende fasen av forhandlingene avsluttes, og forventer sterke politiske forpliktelser i arbeidet for å finne gode løsninger på regulatorisk samarbeid, offentlige anskaffelser, energi og små og mellomstore bedrifter. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ENERGI: Vedtok konklusjoner om det indre energimarkedet
Rådet for energi vedtok i går konklusjoner om ferdigstillelsen av det indre energimarkedet. Konklusjonene identifiserer tiltak for videre framgang, og fokuserer blant annet på nettverkskoder, samarbeid på EU-nivå mellom nasjonale administrasjoner, myndigheter og nettverksoperatører, og regional markedsintegrasjon. Les mer her

DIGITAL AGENDA: 1 av 5 bruker nettskytjenester
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, brukte en femtedel av EUs bedrifter nettskytjenester i 2014. Informasjons- og kommunikasjonssektoren er de største brukerne og utgjorde 45 prosent av bedriftene. I Norge var andelen nettskybrukere på 29 prosent. Bedriftene som ikke har tatt i bruk slike tjenester, oppgir mangel på kunnskap som den største hindringen. Les mer her

ØKONOMI: Rådsmøte for økonomi og finans
Rådet for økonomi og finans vedtok i går to tiltak som skal bidra i EUs arbeid med å hindre skatteunndragelse og -bedrageri. Ministrene ble også enige om et utkast til forordning om bankenes bidrag til EUs bankavviklingsfond, gjorde opp status for vekst- og sysselsettingstiltak, samt diskuterte et forslag til handlingsplan for investeringer i Europa. Les mer her

INVESTERING: Rapport viser investeringspotensial i Europa
EUs arbeidsgruppe for investeringer publiserte i går en rapport som viser at det er et betydelig potensial for investeringer i Europa. Rapporten identifiserer 2 000 prosjekter som samlet utgjør rundt 1,3 billioner euro i mulige investeringer. Mange av prosjektene blir for tiden ikke realisert på grunn av økonomiske, regulatoriske eller andre barrierer. Les mer her

TALER:
Visepresident for euroen og den sosiale dialogen Vladis Dombrovskis: Economic governance package
Visepresident for sysselsetting, vekst, investeringer og konkurranseevne Jyrki Katainen: Opening at the press conference of the ECOFIN Council, 9 December 2014
Justiskommissær Věra Jourová: Inspiring trust: Stronger data protection rules to boost the Digital Single Market

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss