NHO Europanytt 10.12.2015

Europeisk næringsliv ønsker ambisiøs klimaavtale | Moderniserer kontraktsreglene for salg på internett | Bedre tilgang til online-innhold og modernisering av opphavsrettsreglene | Nær ett av fem selskaper selger på nett | Avtale om cybersikkerhet | Strengere regler mot markedsmanipulasjon | Åpenhetsregler om skattevedtak over landegrenser | Ny vurdering av unntaksregel innenfor differensiert arbeidsgiveravgift  | Foreslår nytt system for bedre fiskeovervåkning

Publisert 10.12.15

NHO Brussel

KLIMA: Europeisk næringsliv ønsker ambisiøs klimaavtale
BUSINESSEUROPE uttalte i en pressemelding nylig at industrien i EU ennå ikke har like vilkår som andre aktører med store klimagassutslipp. Ifølge organisasjonen holder tiden på å renne ut for å få på plass en ambisiøs og juridisk bindende klimaavtale. Europeisk næringsliv har forpliktet seg til å fortsette å redusere sine utslipp og bringe nyskapende lavkarbonprodukter, teknologier og løsninger til markedet, uttaler BUSINESSEUROPE. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her 

DIGITAL AGENDA: Moderniserer kontraktsreglene for salg på internett
Europakommisjonen publiserte i går to forslag som skal styrke forbrukervernet ved handel på internett i EU og bistår bedrifter med å utvide slag på nett. BUSINESSEUROPE uttalte i en pressmelding at det er behov for full harmonisering av eksisterende nasjonale regelverk for salg på internett, for at Europa skal kunne tilpasse seg til den nye digitale virkeligheten. Les mer her og her 

DIGITAL AGENDA: Bedre tilgang til online-innhold og modernisering av opphavsrettsreglene
Europakommisjonen publiserte i går et forslag som vil gjøre det mulig for innbyggerne å ta nettinnhold med på reise og en handlingsplan som har som mål å modernisere EUs opphavsrettsregler. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Nær ett av fem selskaper selger på nett
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, solgte nær en av fem bedrifter på internett i 2014. Færre enn en av ti selskaper solgte på nett til et annet medlemsland. I 2014 utgjorde internettsalg 17 prosent av omsetningen til selskaper lokalisert i EU. I Norge utgjorde salg på internett 20 prosent av omsetningen til selskapene. Les mer her 

DIGITAL AGENDA: Avtale om cybersikkerhet
Forhandlere fra Europaparlamentet og Rådet kom nylig til enighet om en avtale om cybersikkerhet. Ifølge avtalen må transport- og energiselskaper sikre at den digitale infrastrukturen de benytter for å levere grunnleggende tjenester, slik som trafikkontroll og el-nettforvaltning, er motstandsdyktig nok til å motstå cyberangrep. Nettbaserte markedsplasser, søkemotorer og nettskyer må også sikre at infrastrukturen deres er sikker. Avtalen må godkjennes av Indre markedskomitéen og de stedlige representantene i Rådet. Les mer her 

FINANS: Strengere regler mot markedsmanipulasjon
De stedlige representantene i Rådet godkjente i går en kompromissavtale med Europaparlamentet om nye regler som skal sikre større nøyaktighet og integritet i referanseverdier i finansielle instrumenter. Forordningen introduserer en juridisk bindende liste med retningslinjer for bidragsytere (av data) som krever bruk av robuste metoder og tilstrekkelige og pålitelige data. Les mer her               

SKATT: Åpenhetsregler om skattevedtak over landegrenser
Rådet vedtok nylig et direktiv som skal styrke gjennomsiktigheten ved skattevedtak fra medlemsland til selskaper i konkrete saker om hvordan skattlegging vil bli håndtert. Direktivet er et av initiativene som skal bidra til å bekjempe skatteunndragelse. Les mer her 

STATSSTØTTE: Ny vurdering av unntaksregel innenfor differensiert arbeidsgiveravgift
I etterkant av en dom i EFTA-domstolen vedtok EFTAs overvåkingsorgan ESA i går å åpne en formell undersøkelse av en bestemt unntaksregel i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i Norge. Regelen gjelder kun ambulerende virksomhet. Les mer her 

FISKERI: Foreslår nytt system for bedre fiske-overvåkning
Europakommisjonen foreslo i dag et nytt system for å tildele og administrere fisketillatelser som vil la myndighetene bedre kunne overvåke både EU-fartøy som fisker utenfor unionens farvann og internasjonale fartøy som fisker i EUs farvann. Forslaget er en del av gjennomføringen av den nye felles fiskeripolitikken. Les mer her

TALER:
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at the ECOFIN press conference
Transportkommissær Violeta Bulc: A new Aviation Strategy for Europe

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss