NHO Europanytt 11.01.2016

Nederlandsk nøkternhet i Rådet | Denne uken i EU

Publisert 11.01.16

NHO Brussel

ARTIKKEL: Nederlandsk nøkternhet i Rådet
For en gangs skyld er det ikke nederlandsk suksess på skøyteisen som trekker oppmerksomheten mot landet i disse dager. Den 1. januar tok Nederland over formannskapet i Rådet som det skal forvalte de neste seks månedene. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for økonomi og finans. Finansministrene skal konkludere om den årlige vekstundersøkelsen og makroøkonomiske ubalanser i medlemslandene. De skal også drøfte arbeidsprogrammet til det nederlandske formannskapet, implementeringen av bankunionen og bekjempelse av merverdiavgiftssvindel. Eurogruppen har også møte.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitéuke. Komiteen for borgerrettigheter skal drøfte migrasjon og flyktningkrisen. Indre markedskomiteen skal stemme over en midlertidig avtale inngått med Rådet om felleseuropeiske regler for cybersikkerhet og drøfte framtiden til det indre marked. Komiteen for juridiske saker skal stemme over en avtale med Rådet om introduksjonen av en felleseuropeisk definisjon av handelshemmeligheter og rettighetene til ofrene for misbruk av slike hemmeligheter. Indre markedskomiteen skal stemme over om forhandlinger skal innledes med Rådet om tilgjengeligheten til internettsider som forvaltes av offentlig sektor. Landbrukskomiteen skal stemme over en midlertidig avtale med Rådet om ny lovgivning som strømlinjer ordningen med frukt, grønnsaker og melk i skolen. Spesialkomiteen for skattebeslutninger og Økonomikomiteen skal ha spørretime med Skattekommissæren om Europakommisjonens planer for selskapsskatt i 2016. Industrikomiteen skal drøfte utfallet av klimaforhandlingene i Paris med Klimakommissæren. En rekke komiteer skal drøfte det nederlandske formannskapet med ministre fra den nederlandske regjeringen. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling i Strasbourg.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss