NHO Europanytt 11.02.2016

16 prosent fornybar energi i EU | Enighet om overensstemmelse med regler for derivatmarkeder i USA | Implementasjon av finansmarkedsdirektiv utsatt med ett år

Publisert 11.02.16

NHO Brussel

ENERGI: 16 prosent fornybar energi i EU
Eurostat publiserte nylig statistikk som viser at 16 prosent av energibruken i EU i 2014 var fornybar, nesten det dobbelte av hva det var i 2004. Innen 2020 er målet at 20% av energibruken i EU skal være fra fornybare kilder. Ni medlemsland hadde i 2014 allerede nådd deres individuelle mål. I Norge var 69,2 prosent av energibruken i 2014 fornybar, 1,7 prosentpoeng over vårt 2020-mål på 67,5 prosent. Les mer her

FINANS: Enighet om overensstemmelse med regler for derivatmarkeder i USA
Europakommisjonen kom nylig til enighet med den amerikanske tilsynsorganisasjonen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) om ekvivalens mellom amerikansk regelverk for sentrale motparter (central clearing counterparties) og EUs regelverk på dette området. Les mer her

FINANS: Implementasjon av finansmarkedsdirektiv utsatt med ett år
Europakommisjonen foreslo nylig å utsette med ett år fristen for å implementere det endrede direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II). Grunnen til at fristen utsettes er utfordringene som tilsynsmyndigheter og markedsaktører står overfor ved implementeringen av noen tekniske deler av regelverket. Ny frist er nå 3. januar 2018. Denne datoen gjelder kun for regulatorer og markedsaktører, medlemsland må fremdeles forholde seg til den tidligere fristen for implementasjon som er 3. juli 2016. Les mer her

TALER:
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech at the Bruegel event "How will the Paris agreement impact EU climate and energy policies?"
Finanskommissær Jonathan Hill: Extract from speech on 2016 priorities for an approach to resolution for CCPs, Centre for European Policy Studies

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss