NHO Europanytt 11.04.2014

Ny resultattavle for Europas transportsektor | Effektiviserer håndteringen av statsstøtteklager | Tiltak mot skattehindre i det indre marked | Økning i andel unge med høyere utdanning | Full deltagelse i EUs kvotehandelssystem | Høring om mHelse | 10 millioner deltidsansatte ønsker å arbeide mer

Publisert 11.04.14

NHO Brussel

TRANSPORT: Ny resultattavle for Europas transportsektor
Europakommisjonen publiserte i går en resultattavle som sammenligner EU-landenes prestasjoner innen transport. Rangeringen tar utgangspunkt i en rekke indikatorer som veisikkerhet, innovasjon og infrastruktur. Hensikten er å hjelpe medlemslandene med å identifisere mangler og fastsette prioriteringer for investeringer og politikk. Les mer her

STATSSTØTTE: Effektiviserer håndteringen av statsstøtteklager
Europakommisjonen introduserte nylig et obligatorisk klageskjema for statsstøttesaker. Det nye skjemaet skal alene gi nok informasjon til å avgjøre hvorvidt etterforskning skal iverksettes og sørger for raskere behandling av mistanker om brudd på regelverket. Tiltaket er en del av Kommisjonens agenda for modernisering av statsstøtte. Les mer her

SKATT: Tiltak mot skattehindre i det indre marked
Europakommisjonen lanserte i går to høringsrunder og en ekspertgruppe om skattebarrierer i det indre marked. Hensikten er å samle ideer til mulige tiltak mot skatteregler som vanskeliggjør grenseoverskridende aktiviteter for personer. Les mer her

UTDANNING: Økning i andel unge med høyere utdanning
Eurostat publiserte i dag tall som viser status for utdanningsmålene i Europa 2020-strategien. Tallene viser blant annet at andelen unge med høyere utdanning har økt fra 24% i 2002 til 37% i 2013. I tillegg er frafallet i skolen redusert til 12 prosent. Les mer her

EØS: Full deltagelse i EUs kvotehandelssystem
EØS/EFTA-landene og EU vedtok i går å innlemme tre rettsakter relatert til EUs kvotehandelssystem i EØS-avtalen. For å sikre EØS/EFTA-landene like rammevilkår som EUs medlemsland måtte rettsaktene innlemmes før 30. april. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Høring om mHelse
Europakommisjonen lanserte i går en høring om mobil helse (mHelse). Målet med høringen er å komme frem til gode løsninger for bruk av mobile enheter som mobiltelefoner og nettbrett i helsesektoren. Les mer her

SYSSELSETTING: 10 millioner deltidsansatte ønsker å arbeide mer
Eurostat publiserte i går resultatene av EUs arbeidskraftundersøkelse for 2013. Blant EUs innbyggere i alderen 15 til 74 er 216,4 millioner mennesker i arbeid. 20,2 prosent av alle sysselsatte i EU var deltidsansatte i 2013. Undersøkelsen viser at 22,7 prosent av de deltidsansatte ønsker å arbeide mer. I Norge jobber 27,8 prosent av de sysselsatte deltid, og 10 prosent av de deltidsansatte ønsker å arbeide mer. Les mer her

TALER
:
Konkurransekommissær Joaquin Almunia: Developments in EU competition policy
Handelskommissær Karel De Gucht: The Future of TTIP – The Benefits and How to Achieve Them
Administrasjonskommissær Maroš Šefčovič: Governance challenges and administrative capacities in Europe
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: An Open Internet for the whole world
Skattekommissær Algirdas Šemeta: Boosting tax revenue, maintaining competitiveness
Utvidelseskommissær Štefan Füle: New Europe and enlargement in a new political context

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss