NHO Europanytt 11.04.2016

Vedtar lovpakke om databeskyttelsesreform | Ny ordning for melk, frukt og grønnsaker i skolen | Resultattavle over medlemslandenes rettssystem | Denne uken i EU

Publisert 11.04.16

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Vedtar lovpakke om databeskyttelsesreform
Rådet vedtok nylig sin posisjon på databeskyttelsesreformen som skal modernisere eksisterende regler om personvern og databeskyttelse i EU. Lovpakken består av Personvernforordningen om behandling av persondata og direktivet om beskyttelse av personopplysninger. Vedtaket i Rådet gjør det mulig for Europaparlamentet å vedta pakken under plenumssamlingen deres i april. Les mer her

LANDBRUK: Ny ordning for melk, frukt og grønnsaker i skolen
Rådet for landbruk og fiskeri vedtok i dag en forordning som skal fremme forbruk av melk, frukt og grønnsaker i skolen. Ordningen vil ha et årlig budsjett på 250 millioner euro, og være frivillig for medlemslandene for å ta hensyn til de forskjellige forbruksmønstrene i EU. Les mer her

JUSTIS: Resultattavle over medlemslandenes rettssystem
Europakommisjonen publiserte i dag EUs resultattavle for rettsområdet 2016. Resultattavlen gir en sammenlignende oversikt over rettssystemenes effektivitet, kvalitet og uavhengighet i EUs medlemsland. Formålet er å hjelpe de nasjonale myndigheter med å forbedre sine rettssystemer. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri. På dagsordenen står en orientering fra Europakommisjonen om landbrukssektorer som står overfor særlige utfordringer og implementering av støttetiltak. Ministrene skal drøfte et utkast til forordning om bevaring av fiskeriressursene og vern av marine økosystemer. Rådet skal også få en oppdatering om en forordning for å forbedre innsamling og bruk av data i fiskerisektoren.
EUROPAKOMMISJONEN publiserer et forslag om offentlig åpenhet på skatteområdet og en vurdering av veikartet for en retur til Schengen slik det skal fungere. Kommisjonens byrå for sikkerhet og helse på arbeidsplassen lanserer den toårige kampanjen "Sunne arbeidsplasser for alle aldre". Kommisjonen organiserer et seminar om industriell teknologi for regional vekst, et forum om innovasjon i bilindustrien, en høring om biologiske virkninger av ultrafiolett stråling som er relevant for helse med særlig henvisning til solsenger for kosmetiske formål, lanseringsseremoni for det europeiske kulturarvmerket og en informasjonsdag om European Open Science Cloud i kommende Horisont 2020-utlysninger innenfor De felles europeiske forskningsinfrastrukturer (ERI).
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentet skal stemme over en foreløpig avtale med Rådet om bruk av passasjeropplysninger. Reform av personvern- og databeskyttelsesregelverket er også på dagsordenen. EUs avtale med Tyrkia om retur av flyktninger og migranter og Tyrkias framgang mot EU-medlemskap er på agendaen. Parlamentarikerne skal stemme over et resolusjonsutkast om etablering av et sentralisert asylsystem, drøfte om eksisterende regelverk mot hvitvasking og skatteunndragelse er effektivt nok i lys av Panama-paperssaken, og drøfte eksisterende og nye tiltak for terrorbekjempelse. Parlamentet skal stemme over en ikke-bindende resolusjon der de uttaler at Kommisjonen ikke bør fornye tillatelsen til å plassere glyfosat på markedet. De skal også stemme over et regelverksutkast om tyveri og misbruk av handelshemmeligheter og over en resolusjon om rettssikkerhet i Polen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss