NHO Europanytt 11.05.2017

Europakommisjonen evaluerer digitaliseringen av det indre marked | Europakommisjonen vil relansere debatten om globalisering

Publisert 11.05.17

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Europakommisjonen evaluerer digitaliseringen av det indre marked
Europakommisjonen lanserte i går sin midtveis evaluering av strategien for det digitale indre marked, som ble lagt frem i mai 2015. BusinessEurope, hvor NHO er medlem, støtter dette arbeidet som vil gi mulighet til å fokusere på fundamentale formål i strategien som kan bidra til å etablere et konkurransedyktig digitalt indre marked. Europa har fortsatt igjen å ivareta fordelene ved digitaliseringen av økonomien og samfunnet fullt ut. Midtveisevalueringen kan bidra til et gjennombrudd i strategiens gjennomføring og gjøre det digitale indre marked til en realitet, ifølge BusinessEurope. Les mer her og her

UTVIKLING: Europakommisjonen vil relansere debatten om globalisering
Europakommisjonen lanserte nylig et refleksjonsnotat om hvordan man kan håndtere globalisering. Formålet er å starte en debatt om hvordan EU og medlemslandene kan bidra til å forme globaliseringen på en slik måte at man kan forutse og forbedre europeeres liv. Refleksjonsnotatet ser også på globaliseringens konsekvenser i EU, utfordringene og mulighetene. Les mer her

TALE:
Justiskommissær Věra Jourová: on consumers in the digital world at the 8th annual European e-commerce conference 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss