NHO Europanytt 11.06.2014

ARTIKKEL: Vil øke transatlantisk handel | Fremhever innovasjonsreformer | Behov for kulturelt diplomati | Denne uken i EU

Publisert 11.06.14

NHO Brussel

ARTIKKEL: Vil øke transatlantisk handel
I Washington sist uke hadde en norsk næringslivsdelegasjon konsultasjoner med US Chamber of Commerce og søsterorganisasjoner i EFTA-landene Sveits, Island og Liechtenstein. Konsultasjonene ble ledet av NHO og avholdt i lys av forhandlingene mellom EU og USA om verdens største og mest omfattende frihandelsavtale – TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Les mer her

ØKONOMI: Fremhever innovasjonsreformer
Europakommisjonen la i går frem en meddelelse om betydningen av investeringer og reformer innen forskning og innovasjon for bedring av den europeiske økonomien. Kommisjonen foreslår tiltak som skal hjelpe medlemslandene med å maksimere effekten av nasjonale budsjetter. Meddelelsen er en oppfølging til de landspesifikke anbefalingene for 2014 som nylig ble publisert. Les mer her

KULTUR: Behov for kulturelt diplomati
En rapport publisert av Europakommisjonen i går viser at EU og unionens medlemsland har mye å tjene på kulturelt diplomati. Ifølge rapporten vil anvendelse av «myk makt» som kulturelt diplomati blant annet kunne gi Europa økonomiske fordeler gjennom økt markedstilgang for kulturelle og kreative europeiske industrier. Les mer her

TALER:
Arbeidskommissær László Andor: The pursuit of competitiveness must go hand in hand with promoting decent work
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Inclusive governance for a global internet
Økonomikommissær Olli Rehn: From fire-fighting to structural change
Miljøkommissær Janez Potočnik: Learning to live with the wolf

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for miljø og Rådet for transport, telekommunikasjon og energi. Miljøministrene skal oppnå enighet om en politisk avtale vedrørende regulering av genmodifiserte organismer. Ministrene skal også diskutere saker relatert til programmet for ren luft i Europa, rammeverket for klima og energi for 2030 og biologisk diversitet. Ministrene for transport, telekommunikasjon og energi møtes for å diskutere direktivet for indirekte endringer i arealanvendelse. I tillegg skal ministrene vedta konklusjoner om energipriser og kostnader, beskyttelse av utsatte forbrukere og konkurranseevne. Rammeverket for klima og energi for 2030, verdien av multilaterale rammeverk for energi og EUs eksterne energirelasjoner står også på agendaen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss