NHO Europanytt 11.06.2015

Næringslivets 10 prioriteringer for COP21 | Næringslivets posisjon til luftfartspakken | Resolusjon om TTIPs potensielle innvirkning på EØS | Resultatene fra Lamy-rapporten om frekvensfordeling | Strukturen av offentlig gjeld

Publisert 11.06.15

NHO Brussel

KLIMA: Næringslivets 10 prioriteringer for COP21
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, presenterte i går 10 forslag for å nå en juridisk bindende avtale under klimatoppmøtet i Paris. Organisasjonen etterlyser fortgang i prosessen og understreker at næringslivet er nøkkelen for en vellykket og ambisiøs avtale og implementeringen av den. Les mer her

TRANSPORT: Næringslivets posisjon til luftfartspakken
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sin posisjon på EUs luftfartspakke. Organisasjonen ønsker tiltak fra Europakommisjonen for å sikre europeisk luftfartssektors konkurransekraft. Organisasjonen ønsker reduserte økonomiske og regulatoriske/administrative byrder og å unngå nye tiltak som svekker sektorens konkurranseevne. BUSINESSEUROPE ønsker snarlig enighet om og implementering av Single European Sky 2+ pakken. De tar også til orde for like vilkår globalt. Les mer her

HANDEL: Resolusjon om TTIPs potensielle innvirkning på EØS
EØS konsultative komité vedtok nylig en resolusjon om mulige konsekvenser av den transatlantiske handels- og investeringsavtalens (TTIP) konsekvenser for EØS-avtalen. Det understrekes at endringer i regelverket for EUs indre marked som følge av TTIP vil få innvirkning på EØS/EFTA-statene gjennom EØS-avtalen. Komiteen oppfordrer Europakommisjonen til dialog ikke bare med EØS EFTA-statene, men også med de sosiale partnerne og sivilsamfunnet. Komiteen vedtok også en resolusjon om sysselsetting og bærekraftig vekst. Les mer her

DIGITAL: Resultatene fra Lamy-rapporten om frekvensfordeling
Europakommisjonen offentliggjorde i går resultatene av den offentlige høringen om Lamy-rapporten angående båndet for ultrahøye frekvenser, UHF-båndet. Resultatene antyder at det er behov for en koordinert tilnærming og et felles veikart på EU-nivå. Det er også nødvendig å sikre en kostnadseffektiv overgang for en vellykket åpning av 700 MHz-båndet i EU. Les mer her

ØKONOMI: Strukturen av offentlig gjeld
En rapport fra Eurostat publisert i går, viser detaljert informasjon om offentlig gjeld i EU. Rapporten viser undersektor, finansielle instrumenter, obligasjonsinnehaver, løpetid, valuta, myndighetsgarantier og andre spesifikasjoner. Tall fra Norge er også inkludert i rapporten. Les mer her

TALER:
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Policy Orientations for a Social Europe
Visepresident for euro og sosial dialog Valdis Dombrovskis: On the social policy orientation debate

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605