NHO Europanytt 11.06.2015

Næringslivets 10 prioriteringer for COP21 | Næringslivets posisjon til luftfartspakken | Resolusjon om TTIPs potensielle innvirkning på EØS | Resultatene fra Lamy-rapporten om frekvensfordeling | Strukturen av offentlig gjeld

Publisert 11.06.15

NHO Brussel

KLIMA: Næringslivets 10 prioriteringer for COP21
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, presenterte i går 10 forslag for å nå en juridisk bindende avtale under klimatoppmøtet i Paris. Organisasjonen etterlyser fortgang i prosessen og understreker at næringslivet er nøkkelen for en vellykket og ambisiøs avtale og implementeringen av den. Les mer her

TRANSPORT: Næringslivets posisjon til luftfartspakken
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sin posisjon på EUs luftfartspakke. Organisasjonen ønsker tiltak fra Europakommisjonen for å sikre europeisk luftfartssektors konkurransekraft. Organisasjonen ønsker reduserte økonomiske og regulatoriske/administrative byrder og å unngå nye tiltak som svekker sektorens konkurranseevne. BUSINESSEUROPE ønsker snarlig enighet om og implementering av Single European Sky 2+ pakken. De tar også til orde for like vilkår globalt. Les mer her

HANDEL: Resolusjon om TTIPs potensielle innvirkning på EØS
EØS konsultative komité vedtok nylig en resolusjon om mulige konsekvenser av den transatlantiske handels- og investeringsavtalens (TTIP) konsekvenser for EØS-avtalen. Det understrekes at endringer i regelverket for EUs indre marked som følge av TTIP vil få innvirkning på EØS/EFTA-statene gjennom EØS-avtalen. Komiteen oppfordrer Europakommisjonen til dialog ikke bare med EØS EFTA-statene, men også med de sosiale partnerne og sivilsamfunnet. Komiteen vedtok også en resolusjon om sysselsetting og bærekraftig vekst. Les mer her

DIGITAL: Resultatene fra Lamy-rapporten om frekvensfordeling
Europakommisjonen offentliggjorde i går resultatene av den offentlige høringen om Lamy-rapporten angående båndet for ultrahøye frekvenser, UHF-båndet. Resultatene antyder at det er behov for en koordinert tilnærming og et felles veikart på EU-nivå. Det er også nødvendig å sikre en kostnadseffektiv overgang for en vellykket åpning av 700 MHz-båndet i EU. Les mer her

ØKONOMI: Strukturen av offentlig gjeld
En rapport fra Eurostat publisert i går, viser detaljert informasjon om offentlig gjeld i EU. Rapporten viser undersektor, finansielle instrumenter, obligasjonsinnehaver, løpetid, valuta, myndighetsgarantier og andre spesifikasjoner. Tall fra Norge er også inkludert i rapporten. Les mer her

TALER:
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Policy Orientations for a Social Europe
Visepresident for euro og sosial dialog Valdis Dombrovskis: On the social policy orientation debate

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss