NHO Europanytt 12.01.2015

Høring om framtidig bruk av spektrum | Denne uken i EU

Publisert 12.01.15

NHO Brussel

DIGITAL: Høring om framtidig bruk av spektrum
Europakommisjonen lanserte i dag en offentlig høring om Lamy-rapportens strategiske anbefalinger for framtidig bruk av UHF-båndet. Eventuelle endringer i bruken av UHF-båndet vil påvirke radio- og tv-sendinger, mobiltelefoni og bredbåndsnettet. Høringen er åpen fram til 12. april 2015. Les mer her

TALER:
Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker: Speech at the Opening Ceremony of the European Year for Development 2015

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN skal presentere resultatene av høringen om ISDS i TTIP-forhandlingene.
EUROPAPARLAMENTET
har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal blant annet stemme over et lovforslag om dyrking av GMO og en resolusjon om Kommisjonens arbeidsprogram for 2015. Nytt formannskap står også på agendaen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss