NHO Europanytt 12.01.2015

Høring om framtidig bruk av spektrum | Denne uken i EU

Publisert 12.01.15

NHO Brussel

DIGITAL: Høring om framtidig bruk av spektrum
Europakommisjonen lanserte i dag en offentlig høring om Lamy-rapportens strategiske anbefalinger for framtidig bruk av UHF-båndet. Eventuelle endringer i bruken av UHF-båndet vil påvirke radio- og tv-sendinger, mobiltelefoni og bredbåndsnettet. Høringen er åpen fram til 12. april 2015. Les mer her

TALER:
Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker: Speech at the Opening Ceremony of the European Year for Development 2015

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN skal presentere resultatene av høringen om ISDS i TTIP-forhandlingene.
EUROPAPARLAMENTET
har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal blant annet stemme over et lovforslag om dyrking av GMO og en resolusjon om Kommisjonens arbeidsprogram for 2015. Nytt formannskap står også på agendaen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605