NHO Europanytt 12.02.2015

Opphavsmerking av kjøtt i prosesserte matvarer | Avtale om strengere regler mot hvitvasking | Ønsker parallelle forhandlinger om datavern og passasjerregister | EU nettoinvestor i resten av verden

Publisert 12.02.15

NHO Brussel

MAT: Opphavsmerking av kjøtt i prosesserte matvarer
Europaparlamentet stemte i går for en resolusjon der de tar til orde for opphavsmerking av kjøtt brukt i behandlete/prosesserte matvarer. Forslaget skal sikre transparens i matvarekjeden og bedre informasjon til forbrukerne. Les mer her

FINANS: Avtale om strengere regler mot hvitvasking
Rådet godkjente nylig en avtale med Europaparlamentet om nye regler mot hvitvasking og finansiering av terrorisme. Det nye regelverket skal styrke EUs regler mot hvitvasking og implementerer anbefalingene gjort av den internasjonale arbeidsgruppen for finans (FATF), for å sikre samsvar med det globale arbeidet. Les mer her

DIGITAL: Ønsker parallelle forhandlinger om datavern og passasjerregister
Europaparlamentet stemte i går for en resolusjon der de oppfordrer EUs medlemsland til fortgang i forhandlingene om databeskyttelsespakken. Parlamentarikerne ønsker parallelle forhandlinger om databeskyttelsespakken og forslaget om et passasjerdataregister for å få på plass ett sett databeskyttelsesregler i EU. Parlamentarikerne ønsker også en vurdering fra Kommisjonen etter EU-domstolens annullering av datalagringsdirektivet. Les mer her

ØKONOMI: EU nettoinvestor i resten av verden
Ifølge tall publisert av Eurostat i går, var EU på slutten av 2013 en nettoinvestor i resten av verden. Tallene viser at USA er stedet for størstedelen av EUs direkte utenlandsinvesteringer (FDI). USA er samtidig den klart største investoren i EU, foran Sveits. 1 prosent av EUs direkteinvesteringer går til Norge, og 2 prosent av Norges investeringer går til EU. Les mer her

TALER:
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: The Future of the Protection of Social Rights in Europe
Første visepresident Frans Timmermans: EU framework for democracy, rule of law and fundamental rights

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss