NHO Europanytt 12.03.2014

Støtter kompromiss om utstasjonering av arbeidstakere | Næringslivets innspill til Europaparlamentsvalget | EØS/EFTA kommenterer vekt og dimensjoner | Nye regler for teknisk kontroll | Strengere regler mot hvitvasking | Ny tilnærming for å redde virksomheter | Retningslinjer for infrastruktur | Stemte for begrenset plastavfall

Publisert 12.03.14

NHO Brussel

SYSSELSETTING: Støtter kompromiss om utstasjonering av arbeidstakere
BUSINESSEUROPE sendte nylig sitt innspill om utstasjonering av arbeidstakere til Europaparlamentet. Organisasjonen skriver at de tross bekymringer for enkelte elementer i forslaget støtter kompromisset som er nådd mellom EU-institusjonene. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

VALG: Næringslivets innspill til Europaparlamentsvalget
BUSINESSEUROPE publiserte i går sitt budskap i forbindelse med valget av nytt Europaparlament som finner sted i mai i år. «Picture a global Europe» er en visjon for å skape et globalt konkurransedyktig EU og oppfordrer parlamentarikerne til å jobbe mot dette i den kommende perioden (2014-2019). Les mer her

TRANSPORT: EØS/EFTA kommenterer vekt og dimensjoner
EØS/EFTA-landene sendte nylig et innspill om maksimum vekt og dimensjoner for lastebiler til Rådet og Europaparlamentet. Landene påpeker nødvendigheten av et forutsigbart og forståelig rammeverk. Nye restriksjoner for grensekryssing med modulvogntog kan resultere i ulogisk og unnvikende praksis. Les mer her

TRANSPORT: Nye regler for teknisk kontroll
Europaparlamentet stemte i går for en avtale inngått med Rådet om nye regler for teknisk kontroll av kjøretøy. De nye reglene omfatter periodisk kontroll, registreringsdokumenter og teknisk kontroll på vei. Les mer her

FINANS: Strengere regler mot hvitvasking
Europaparlamentet stemte i går for strengere regler mot hvitvasking. Ifølge de nye reglene må informasjon om eiere av selskaper og fond gjøres tilgjengelig i offentlige registre i EU. Dette var første behandling i Parlamentet. Avstemmingen gir Parlamentet muligheten til å bygge på dette arbeidet i stedet for å starte på nytt etter valget i mai. Les mer her

NÆRINGSLIV: Ny tilnærming for å redde virksomheter
Europakommisjonen presenterte i dag nye felles prinsipper for nasjonale insolvensprosedyrer for virksomheter med økonomiske problemer. Hensikten er å gi levedyktige virksomheter muligheten til å omstrukturere for å unngå insolvens. Les mer her

TELEKOM: Retningslinjer for infrastruktur
Rådet vedtok i går en forordning med retningslinjer for bruk og interoperabilitet av telekom-infrastruktur. Forordningen inneholder kriterier for hvilke tiltak på dette området som kan få finansiell støtte fra EU. Les mer her

MILJØ: Stemte for begrenset plastavfall
Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte nylig for nytt regelverk som skal begrense bruken av de mest forurensende plastposene med 80 prosent innen 2019. Les mer her

TALER:
Justiskommissær Viviane Reding: Making the EU Data Protection Reform irreversible
Kommisjonspresident José Manuel Barroso: On the future of Justice and Home affairs and the Rule of Law initiative
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Erasmus+ - a new partnership between education and the world of work

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605