NHO Europanytt 12.03.2015

Næringslivet ønsker effektiv «one-stop-shop»-mekanisme | Økning i fornybarandelen av energiforbruket | Nye fond for langsiktige prosjekter | Reduserte avgifter på kortbruk | EUs forhandlingsmandat for TISA offentliggjort | Parlamentets prioriteringer for neste års EU-budsjett

Publisert 12.03.15

NHO Brussel

DIGITAL: Næringslivet ønsker effektiv «one-stop-shop»-mekanisme
I en pressemelding i går, oppfordret BUSINESSEUROPE Rådet til å beholde forslaget om «one-stop-shop»-mekanismen i personvernforordningen. Mekanismen vil gjøre at bedrifter kun trenger å forholde seg til en enkelt tilsynsmyndighet og er ifølge organisasjonen et nøkkelelement for det digitale indre marked. Forslaget skal diskuteres på dagens Rådsmøte for justis- og innenrikssaker. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ENERGI: Økning i fornybarandelen av energiforbruket
Ifølge tall nylig lagt fram av Eurostat, utgjorde fornybarandelen av EUs energiforbruk 15 prosent i 2013, sammenlignet med 8,3 prosent i 2004. Andelen har steget betraktelig i alle medlemsland, og 13 EU-land har doblet sin fornybarandel de siste 10 årene. Sverige er det EU-landet med høyest fornybarandel i sitt energiforbruk med 52,1 prosent, mens Norge har en fornybarandel på 65,5 prosent. Les mer her

FINANS: Nye fond for langsiktige prosjekter
Europaparlamentet godkjente nylig regler som skal håndtere bankers motvilje mot å innvilge lån til små bedrifter eller langsiktige forskningsprosjekter ved å etablere de europeiske langsiktige investeringsfondene (ELTIF’er). Fondene er designet for å kanalisere alternativ finansering inn i langsiktige prosjekter innenfor infrastruktur, immaterielle rettigheter og forskningsresultater. Les mer her

ØKONOMI: Reduserte avgifter på kortbruk
Europaparlamentet stemte nylig for å begrense avgiftene bankene krever av forhandlere for å behandle kunders kortbetalinger. De nye reglene vil gjelde både nasjonale transaksjoner og transaksjoner over landegrensene. Les mer her

HANDEL: EUs forhandlingsmandat for TISA offentliggjort
Rådet offentliggjorde nylig Europakommisjonens mandat i forhandlingene om en internasjonal handelsavtale for tjenester (TISA). Hittil er det gjennomført 11 forhandlingsrunder og det er ikke satt noen frist for å konkludere samtalene. Les mer her

ØKONOMI: Parlamentets prioriteringer for neste års EU-budsjett
Europaparlamentet vedtok i går sitt innspill til EUs budsjett for 2016. Parlamentarikerne vektlegger vekst gjennom støtte til etablering av arbeidsplasser og entreprenørskap, solidaritet med land både i og utenfor EU, og å bedre EUs finanser ved å betale utestående regninger. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss