NHO Europanytt 12.03.2015

Næringslivet ønsker effektiv «one-stop-shop»-mekanisme | Økning i fornybarandelen av energiforbruket | Nye fond for langsiktige prosjekter | Reduserte avgifter på kortbruk | EUs forhandlingsmandat for TISA offentliggjort | Parlamentets prioriteringer for neste års EU-budsjett

Publisert 12.03.15

NHO Brussel

DIGITAL: Næringslivet ønsker effektiv «one-stop-shop»-mekanisme
I en pressemelding i går, oppfordret BUSINESSEUROPE Rådet til å beholde forslaget om «one-stop-shop»-mekanismen i personvernforordningen. Mekanismen vil gjøre at bedrifter kun trenger å forholde seg til en enkelt tilsynsmyndighet og er ifølge organisasjonen et nøkkelelement for det digitale indre marked. Forslaget skal diskuteres på dagens Rådsmøte for justis- og innenrikssaker. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ENERGI: Økning i fornybarandelen av energiforbruket
Ifølge tall nylig lagt fram av Eurostat, utgjorde fornybarandelen av EUs energiforbruk 15 prosent i 2013, sammenlignet med 8,3 prosent i 2004. Andelen har steget betraktelig i alle medlemsland, og 13 EU-land har doblet sin fornybarandel de siste 10 årene. Sverige er det EU-landet med høyest fornybarandel i sitt energiforbruk med 52,1 prosent, mens Norge har en fornybarandel på 65,5 prosent. Les mer her

FINANS: Nye fond for langsiktige prosjekter
Europaparlamentet godkjente nylig regler som skal håndtere bankers motvilje mot å innvilge lån til små bedrifter eller langsiktige forskningsprosjekter ved å etablere de europeiske langsiktige investeringsfondene (ELTIF’er). Fondene er designet for å kanalisere alternativ finansering inn i langsiktige prosjekter innenfor infrastruktur, immaterielle rettigheter og forskningsresultater. Les mer her

ØKONOMI: Reduserte avgifter på kortbruk
Europaparlamentet stemte nylig for å begrense avgiftene bankene krever av forhandlere for å behandle kunders kortbetalinger. De nye reglene vil gjelde både nasjonale transaksjoner og transaksjoner over landegrensene. Les mer her

HANDEL: EUs forhandlingsmandat for TISA offentliggjort
Rådet offentliggjorde nylig Europakommisjonens mandat i forhandlingene om en internasjonal handelsavtale for tjenester (TISA). Hittil er det gjennomført 11 forhandlingsrunder og det er ikke satt noen frist for å konkludere samtalene. Les mer her

ØKONOMI: Parlamentets prioriteringer for neste års EU-budsjett
Europaparlamentet vedtok i går sitt innspill til EUs budsjett for 2016. Parlamentarikerne vektlegger vekst gjennom støtte til etablering av arbeidsplasser og entreprenørskap, solidaritet med land både i og utenfor EU, og å bedre EUs finanser ved å betale utestående regninger. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605