NHO Europanytt 12.05.2014

Raskere innlemmelse av EU-rettsakter i EØS-avtalen | EU-støttede filmer i Cannes

Publisert 12.05.14

NHO Brussel

EØS: Raskere innlemmelse av EU-rettsakter i EØS-avtalen
EFTAs faste komite vedtok nylig nye prosedyrer for inkorporering av EU-rettsakter i EØS-avtalen. Endringene innebærer blant annet at det formelle arbeidet med rettsaktene i EFTA-sekretariatet vil starte tidligere enn i dag og at man får en ny hurtighetsprosedyre for uproblematiske rettsakter. Hensikten er å minimere tiden mellom vedtak i EU og innlemmelse i EØS. Dette er viktig for å sikre like rammevilkår i det indre marked. De nye prosedyrene vil gjelde fra 15. september 2014. Les mer her  

KULTUR: EU-støttede filmer i Cannes
Androulla Vassiliou, kommissæren for kultur, besøker den internasjonale filmfestivalen i Cannes for å diskutere EUs nye kulturprogram, Kreativt Europa, som ble lansert i januar. Over 20 filmer med støtte fra EUs kulturprogram Kreativt Europa vises i løpet av festivalen. Syv av filmene er med i konkurransen om den gjeveste prisen, Gullpalmen. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for generelle anliggender. Utenriksministrene skal diskutere krisen i Ukraina og gjøre opp status for pågående arbeid, blant annet EUs diplomatiske tiltak for en nedtrapping av konflikten. I tillegg står fredsprosessen i Midtøsten på agendaen, samt diskusjoner vedrørende EUs naboskapspolitikk for 2014. Rådet for generelle anliggender skal forberede EU-toppmøtet i juni.
EUROPAKOMMISJONEN skal legge fram en meddelelse om privat sektors rolle i EUs utviklingsarbeid.

TALER:
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Moving towards a conscience of Europe

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss