NHO Europanytt 12.05.2016

Ber Kommisjonen revurdere forslag om utsendt arbeidskraft | Utvidet mandat til Europol | Godkjenner opprettholdelse av grensekontroll | Tar til orde for bedre merking av sjømat | Ønsker økt informasjonsutveksling om selskapsskatt

Publisert 12.05.16

NHO Brussel

INDRE MARKED: Ber Kommisjonen revurdere forslag om utsendt arbeidskraft
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, ga i går sin kommentar til at over en tredel av de nasjonale parlamentene i EUs medlemsland denne uken sammen har lagt ned et såkalt gult kort mot Europakommisjonens forslag om å endre direktivet om utsendelse av arbeidstakere. For å kunne legge ned gult kort kreves at minimum en tredel av de nasjonale parlamentene stiller seg bak. Kommisjonen, ifølge Lisboa-traktaten, må nå revurdere sitt forslag og velge enten om man vil stå fast ved det, endre forslaget eller trekke det tilbake helt. BUSINESSEUROPE skriver i sin kommentar at de stiller seg bak medlemslandenes ønske om å beholde direktivet fra 1996 slik det er. Les mer her

JUSTIS : Utvidet mandat til Europol
Europaparlamentet vedtok onsdag nytt regelverk for det europeiske politivesenet Europols myndighet. Hensikten er å styrke Europols mandat for å møte den økende graden av trusler på tvers av landegrenser, som datakriminalitet og terror. Tiltakene gjør det enklere å opprette spesialenheter, øker informasjonsflyten fra EUs medlemsland til Europol, og muliggjør utveksling av informasjon fra private selskaper til organisasjonen. Regelverket bringer med seg retningslinjer for databeskyttelse. Les mer her

SCHENGEN: Godkjenner opprettholdelse av grensekontroll
Det europeiske råd vedtok i dag å følge anbefalingene fra Europakommisjonen om å tillate fem land å opprettholde kontroll ved visse grenser, som et unntak fra Schengen-avtalen grunnet eksepsjonelle tilstander. Unntakene gjelder seks måneder frem i tid for Østerrike, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Det er de norske havneområdene med ferjer til og fra Danmark, Tyskland og Sverige som omfattes. Les mer her 

SJØMAT: Tar til orde for bedre merking av sjømat
Europaparlamentet godkjente i dag en resolusjon for bedre sporbarhet av sjømat solgt i restauranter og butikker i EU. Målet er å forhindre feilmerking av produktene, og på den måten øke konsumentenes tillit og den økonomiske utviklingen av EUs sjømatindustri. Les mer her

SKATT: Ønsker økt informasjonsutveksling om selskapsskatt
Europaparlamentet stemte i dag i favør av et forslag fra Europakommisjonen om automatisk utveksling av informasjon om selskapsskatt mellom nasjonale skattemyndigheter i medlemslandene selskapet opererer. Forslaget gjelder for internasjonale selskaper med overskudd på minst 750 millioner euro, og omfatter inntekter, overskudd, betalt skatt, kapital, inntjening, ressurser og antall ansatte. Det ble tatt til orde for å legge til flere beskyttelsesforanstaltninger for å sikre at det indre marked ikke utsettes for konkurransevridning, samt at Kommisjonen bør ha full tilgang til informasjonsutvekslingen. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss