NHO Europanytt 12.09.2014

Nye retningslinjer for statsstøtte til ikke-finansielle foretak | Må utnytte konkurransefortrinn | Økt sysselsetting | Økt industriproduksjon

Publisert 12.09.14

NHO Brussel

STATSSTØTTE: Nye retningslinjer for statsstøtte til ikke-finansielle foretak
EFTAs overvåkningsorgan ESA vedtok nylig nye retningslinjer for statsstøtte til berging av ikke-finansielle foretak i vanskeligheter. Vedtaket er et av de siste som inngår i en større statsstøttereform påbegynt i 2012. Les mer her

KONKURRANSEEVNE: Må utnytte konkurransefortrinn
Europakommisjonen publiserte i dag to rapporter om konkurranseevnen i europeisk industri. Rapportene konkluderer med at de mange konkurransefortrinnene bør utnyttes for å fremme økonomisk vekst. For å sikre at veksten ikke stagnerer etterlyser Kommisjonen samtidig handling fra EU og medlemslandene på en rekke områder som investering, offentlig administrasjon, tilgang til utenlandske markeder, innovasjon og energipriser. Les mer her

ARBEID: Økt sysselsetting
Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, økte sysselsettingen i EU med 0,3 prosent fra første til andre kvartal i 2014. Sammenlignet med samme kvartal i fjor, er dette en økning på 0,7 prosent. 
I de samme periodene var økningen i Norge på henholdsvis 0,3 og 1,3 prosent. Les mer her

INDUSTRI: Økt industriproduksjon
Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, økte industriproduksjonen i EU med 2,0 prosent i juli 2014 sammenlignet med juli 2013. I Norge gikk industriproduksjonen ned med 2,9 prosent i samme periode. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Investing in tomorrow’s Europe
Kommissær for Det indre marked Michel Barnier: The challenge of implementing market regulations consistently at the global level

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss