NHO Europanytt 12.09.2016

Vellykket energisamarbeid i Sentral- og Sørøst-Europa | Denne uken i EU

Publisert 12.09.16

NHO Brussel

ENERGI: Vellykket energisamarbeid i Sentral- og Sørøst-Europa
Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič, klima- og energikommisær Miguel Arias Cañete og ministre fra 12 land i EU og Energifelleskapet signerte nylig avtaler for samarbeid innen infrastruktur og regionalt samarbeid. Avtalene skal forbedre den eksisterende grensekryssende infrastrukturen i Sentral- og Sørøst-Europa, samt gjøre regionen mer uavhengig av eksterne energileverandører. Les mer her

TALER:
Visepresident for vekst og sysselsetting Jyrki Katainen: Opening remarks at the informal ECOFIN
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at the informal ECOFIN press conference: fiscal stabilisation function

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN
s president Jean-Claude Juncker skal holde sin årlige tale om Den europeiske unions tilstand. Kommisjonen arrangerer informasjonsdag om Horisont 2020 om klima, miljø, ressurseffektivitet og råmaterialer og en workshop om grensekryssende nøkkelteknologier for helse.
EUROPAPARLAMENTET
skal ha plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal diskutere EUs vei framover etter at Europakommisjonens president har holdt sin årlige tale om Den europeiske unions tilstand. Parlamentarikerne skal debattere Kommisjonens konklusjon om at Apple fikk skattefordeler av Irland med konkurransekommissær Margrethe Vestager. Parlamentets undersøkelseskomité for utslippsmålinger i bilindustrien skal stemme over en rapport om mulige brudd på EU-lovgivningen. I tillegg skal parlamentarikerne drøfte EU-formannskapets budsjettforslag for EU for 2017. På agendaen står også utviklingen for grunnleggende rettigheter i Polen, det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia, og migrasjon. Komiteen for borgerrettigheter skal holde en utspørring av Storbritannias forslag til ny EU-kommissær.

 *******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss