NHO Europanytt 12.09.2017

Europeisk næringsliv gir sitt syn på fremtiden for EU og Europa | Parlamentarikere mener EU bør ha mål om null utslipp innen 2050

Publisert 12.09.17

NHO Brussel

Europa-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, skal denne uken holde sin "State of the Union"-tale, til Europaparlamentet om Europa; status på igangsatte initiativ og hvilke planer Europakommisjonen har for neste år innen flere viktige områder som handel, "The Future of Europe", det indre markedet, en ny industripolitikk, energi og klima og Brexit.

Morgendagens tale fra Juncker vil gi et viktig signal om hvor presidentskapet i EU oppfatter at unionen er på vei ut ifra den siste tids utviklinger og responsen fra ulike kanter på de fremlagte fremtidsscenariene for EU.

For næringsliv er det viktig med et velfungerende indre marked med forutsigbare regler som håndheves sikres og styrkes, og at et fremtidig Europa med ytterligere ulik grad av integrasjon ikke endrer dette. For norske myndigheter gjelder det derfor fortsatt å delta i de prosesser som er tilgjengelig for EØS medlemmet Norge og å ha en aktiv Europapolitikk. 

 

INSTITUSJONELT: Europeisk næringsliv gir sitt syn på fremtiden for EU og Europa

I morgen holder Jean-Claude Juncker, presidenten for kommisjonen, sin "State of the Union"-tale. I den forbindelse publiserte BusinessEurope på fredag et dokument der organisasjonen tar stilling til de ulike senarioene for Europas Fremtid i næringslivsøyemed. BusinessEurope fokuserer på at EU må styrke det indre marked, ha en sterkere rolle i å inngå frihandelsavtaler, styrke den økonomiske og monetære union, utvikle en moderne overgripende industripolitikk og stimulere private og offentlige investeringer som genererer innovasjon og verdiskaping i et langsiktig bærekraftig perspektiv. BusinessEurope understreker at Europa er et av verdens beste steder å bo, jobbe og drive business, og krediterer EU for å ha gjort Europa til hva det er i dag. Les mer her

 

KLIMA: Parlamentarikere mener EU bør ha mål om null utslipp innen 2050

Klimakomiteen i Europaparlamentet kom torsdag til enighet om en rekke anbefalinger til EUs institusjoner og medlemmer i forkant av COP23-møtet, i regi av FNs konvensjon for klimaforandringer, som vil finne sted i Bonn i november. Det ble lagt frem en anmodning til Europakommisjonen om å innen 2018 legge frem en strategi for at EU skal kunne nå null utslipp innen 2050. Målet er å holde temperaturøkningen under 2 grader celsius. Parlamentarikerne uttrykker også sin skuffelse over den amerikanske presidenten Donald Trumps annonsering av sin intensjon om å trekke USA ut av Paris-avtalen, og ser det som et steg i gal retning. Les mer her

 

DENNE UKEN I EU

PARLAMENTET har denne uken plenumssesjon i Strasbourg.

RÅDSMØTER. Justisrådet vil holde møte der ministerne vil diskutere EUs ansvar for migrasjonsflyten i Sentral-Europa, samt terrortrusselen i Europa. Det vil også bli holdt et uformelt møte mellom finansministre i Tallin der økonomisk avhengighet av den økonomiske unionen, utviklingen av kapitalmarkedsunionen og skatt vil bli diskutert.

WORKSHOP: Den Europeiske Investeringsbanken (EIB) arrangerer denne uken workshop om ulike måter å tilby finansiering av digitalisering for bedrifter utenfor EU. Dette inkluderer blant annet direkte støtte til informasjon- og kommunikasjons teknologiske bedrifter.

 

Vi opplever for tiden noen tekniske problemer i forhold til utsendelsen av Europanytt som forårsaker at brevet blir sendt ut til dere abonnenter på mail to ganger. Vi jobber med å løse problemet, og beklager ulempen det medfølger

 

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391