NHO Europanytt 12.10.2015

Trenger bindende tiltak for å tette lønnsgapet | Nytt kvalitetsstempel skal øke kvaliteten på regional forskningsfinansiering | Denne uken i EU

Publisert 12.10.15

NHO Brussel

LIKESTILLING: Trenger bindende tiltak for å tette lønnsgapet
Europaparlamentet stemte nylig over en ikke-bindende resolusjon der de oppfordrer Europakommisjonen om å legge frem ny lovgivning for å få redusert lønnsgapet mellom kjønnene. Til tross for likestillingsdirektivet fra 2006 ikke bare vedvarer, men stiger, lønnsforskjellene mellom menn og kvinner i arbeidsmarkedet, ifølge parlamentarikerne. De mener det er behov for ny lovgivning som skal gi mer effektive metoder for å overvåke gjennomføring og håndheving av regelverket for likelønn i medlemslandene. Les mer her

FORSKNING: Nytt kvalitetsstempel skal øke kvaliteten på regional forskningsfinansiering
Europakommisjonen lanserer i dag et nytt initiativ som skal sikre at skattepengene blir brukt effektivt ved å forbedre synergiene mellom EU-finansiering for regionalpolitikk og for forskning. Dette vil gi regioner mulighet for å anerkjenne lovende prosjektforslag framlagt under Horisont 2020, og fremme deres tilgang til ulike finansieringskilder som de europeiske struktur- og investeringsfondene (ESIF) og nasjonale og regionale investeringsprogrammer. Les mer her

DENNE UKEN I EU:

EU-TOPPMØTE for EUs stats- og regjeringssjefer. På agendaen står flyktning- og migrasjonskrisen, den økonomiske- og monetære unionen, samt den kommende folkeavstemmingen i Storbritannia om fortsatt EU-medlemskap.
RÅDSMØTE
i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for generelle anliggender. Utenriksrådet har utviklingen i Syria og situasjonen i Libya på agendaen. Videre skal ministrene diskutere synspunkter på de eksterne aspektene av migrasjonspolitikken, og diskutere relasjonene mellom EU og ACP-landene (Afrika, Karibia og Stillehavslandene) post-2020. Rådet for generelle anliggender skal forberede EU-toppmøtet som finner sted i slutten av uken. Ministrene skal også drøfte Rådets syn på Europakommisjonens prioriteringer for arbeidsprogrammet for 2016. I tillegg skal ministrene får en statusoppdatering fra formannskapet over forhandlingene om en inter-institusjonell avtale om bedre regulering. 
EUROPAKOMMISJONEN skal ha regionmønstringen
Open Days 12.-15. oktober.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Brussel og komitémøter. På agendaen på plenumssamlingen står EU-toppmøtet som finner sted senere i uken. Parlamentet skal stemme over sin posisjon til klimatoppmøtet i Paris i desember. Migrasjon står også på agendaen. Miljøkomiteen skal stemme over et lovforslag som vil gi medlemslandene selv bestemme om de vil tillate import og salg av genetisk modifiserte produkter på sitt territorium. Komiteen for borgerrettigheter har Facebook/Safe Harbour og elektronisk masseovervåkning av EU-borgere på agendaen. Økonomikomiteen skal stemme over en rapport om implementeringen i medlemslandene av de landspesifikke anbefalingene og over et forslag knyttet til skattebestemmelser. Landbrukskomiteen skal drøfte merking av organisk mat.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382