NHO Europanytt 12.11.2015

Nye regler for ny mat | Reform av europeisk varemerkesystem | Rådets konklusjoner på klimafinansiering og kapitalmarkedsunion | Nye programmer skal promotere landbruksprodukter

Publisert 12.11.15

NHO Brussel

LANDBRUK: Nye regler for ny mat
Rådets stedlige representanter godkjente i går et utkast til forordning om ny mat. Det nye regelverket skal gjøre det raskere og billigere å få tillatelse til å plassere ny mat i markedet samtidig som beskyttelsen av menneskers helse skal forbli høy. Rådet er ventet å formelt vedta den nye forordningen 16. november, før den blir publisert i EUs lovtidende. Forskriften trer i kraft 20 dager etter at den er publisert og vil bli gjeldende to år senere. Les mer her

INDRE MARKED: Reform av europeisk varemerkesystem
Rådet vedtok nylig sin posisjon angående reform av det europeiske varemerkesystemet. Reformen av dagens system skal gjøre det lettere for bedrifter å være innovative og dra nytte av en mer effektiv beskyttelse mot forfalskninger. Europaparlamentet forventes å godkjenne regelverket innen utgangen av året. Les mer her

FINANS: Rådets konklusjoner på klimafinansiering og kapitalmarkedsunion
På møtet i Rådet for økonomi og finans nylig, konkluderte ministrene om klimafinansiering der de vektlegger EUs bidrag til de 100 milliarder dollar per år som de industrialiserte landene har forpliktet seg til innen 2020 og klimafinansieringens forutsigbarhet. Ministrene er positive til Europakommisjonens handlingsplan for utviklingen av en kapitalmarkedsunion. Et av målene med kapitalmarkedsunionen er å styrke tilgangen på finansering for små og mellomstore bedrifter. Les mer  her

LANDBRUK: Nye programmer skal promotere landbruksprodukter
Europakommisjonen godkjente i dag 33 nye programmer som skal promotere landbruksprodukter. Programmene har en verdi på 108 millioner euro og skal bidra til å åpne nye markeder for EU-produkter og øke forbruket i EU. Les mer her

TALER:
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks on steps towards completing banking union
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at the ECOFIN press conference
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech at the Energy Infrastructure Forum
Utvidelseskommissær Johannes Hahn: 2015 Enlargement Package

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382