NHO Europanytt 12.12.2017

Majoriteten av medlemslandene vil samarbeide om forsvar- og sikkerhetspolitikk | Ny plattform for tilrettelegging av overgang fra fossilt brensel

Publisert 12.12.17

NHO Brussel

Forrige ukes fremgang i brexit-forhandlingene har lagt et nytt grunnlag for videre forhandlinger, og denne ukens toppmøte i Det europeiske råd (medlemslandenes stats- og regjeringsoverhoder) 14.-15. desember. Før toppmøtet vil Europaparlamentet, Europakommisjonen og Rådet møtes til plenumsdebatt i Strasbourg om det kommende toppmøtet og status for brexit-forhandlingene, hvor fredagen vil vies brexit. Det er forventet at det vil bli vedtatt at det er oppnådd tilstrekkelig fremgang til at forhandlingene beveger seg over i fase 2 og rammene for partenes fremtidige forhold og handelssamarbeid. Det forventes også å bli vedtatt politiske retningslinjer for forhandlingene om mulig overgangsordninger for perioden etter 29. mars, datoen for Storbritannias uttreden av EU. I dag skal det være møte i NATOs råd, bestående av medlemslandenes ambassadører til NATO, der Jens Stoltenberg trolig vil få forlenget sin periode som generalsekretær.

FORSVAR: Majoriteten av medlemslandene vil samarbeide om forsvar- og sikkerhetspolitikk
Mandag tok Rådet en avgjørelse på å etablere et permanent strukturert samarbeid på forsvar og sikkerhet (PESCO). I november i år signerte 23 medlemsland en samlet deklarasjon med ønske om å delta i samarbeidet, og 7. desember sluttet Portugal og Italia seg også til. Samarbeidet ble først lansert i Lisboa-traktaten, og har som hensikt å utveksle kompetanse og samarbeide i felles prosjekter. Samarbeidet gjenstår å bli vedtatt av landene som skal delta, samt må en felles politikk utarbeides hvilket vil skje tidlig i 2018. Les mer her

ENERGI/KLIMA: Ny plattform for tilrettelegging av overgang fra fossilt brensel
Det ble i Strasbourg i går lansert en ny plattform for å tilrettelegge for utvikling av prosjekter og strategier for overgang fra fossilt brensel i kullregioner. Initiativet skal bringe EU-, nasjonale, regionale og lokale interessenter som er involvert i overgangen tettere sammen for samarbeid og kompetanseutveksling. Tiltaket er designet for å øke fokuset på rettferdighet, strukturell overgang og nye ferdigheter. Les mer her

DENNE UKEN I EU
EUROPAPARLAMENTET
har plenumsuke i Strasbourg. Der skal de diskutere EUs klimakvotepolitikk (EU-ETS) angående luftfart og forberedelse av implementering av globale markedsbasert tiltak fra 2021. Luftfart har tidligere ikke vært del av kvotepolitikken. Det vil denne uke også bli stemt over en europeisk strategi for lavutslippstransport. Parlamentet skal også møte Rådet og Kommisjonen for samtale om brexit.

EUROPAKOMMISJONEN vil denne uken arrangere den Central-Europeiske dagen for energi med fokus på fornybar energi, innovasjon og moderne teknologi på området. Det vil også bli avholdt en Horisont 2020 transport info dag. Fokus vil være på potensielle søkere til Horisont 2020 sitt "Smart, grønn og integrert transport" og deres muligheter for støtte i 2018. 

RÅDET Landbruks- og fiskerirådet har denne uken møte om mulighetene for Atlanterhavet og Nordsjøen i 2018, samt vil de diskutere Kommisjonens kommunikasjon på fremtiden for mat og landbruk. Rådet for allmenne saker møtes også denne uken for å forberede toppmøtet senere denne uken. De er også forventet å godkjenne deklarasjonen fra de tre EU-institusjonene om deres prioriteringer for resten av denne perioden. Kommisjonen vil også presentere sin Årlige vekstundersøkelse for 2018. I tillegg til brexit vil toppmøtet i slutten av uka omfatte forsvar, migrasjon, utenriks, sosiale spørsmål, utdanning og kultur. Det vil denne uken videre være et Euro-toppmøte, der stats- og regjeringsoverhodene i eurosonen vil diskutere den økonomiske og monetære unionen (ØMU) og bankunionen.

*******************************************************   

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.  

Kontakt oss