NHO Europanytt 13.02.2017

Denne uken i EU; Europaparlamentet stemmer over ETS og CETA | Forventer fortsatt økonomisk vekst i Europa kommende år | Kraftig skiller i minimumslønnen i EU

Publisert 13.02.17

NHO Brussel

DENNE UKEN I EU: 
Europaparlamentet skal denne uken stemme over Europakommisjonens forslag til endring av reglene i EUs kvotesystem (ETS), som Norge har sluttet seg til. Blant forslagene er en begrensning av mulighetene for enkelte land til å kompensere industrien for slike indirekte CO2-kostnader som blir videreført i kraftprisen gjennom prisen per utslippskvote. Norge har nesten 100% utslippsfri kraftproduksjon, og har en etablert kompensasjonsordning. Et slikt vedtak vil gi fare for at nye industriinvesteringer gjøres utenfor Norge/Europa, noe som vil være uheldig både for miljøet og kraftintensiv industri i Norge og Europa forøvrig. Det videre oppfølgningen av vedtaket i Rådet senere i måneden vil være svært viktig for norske interesser. Europaparlamentet skal også stemme over frihandelsavtalen med Canada (CETA). Godkjennelsen av CETA i Parlamentet som helhet vil være et viktig første skritt på veien mot et formelt vedtak av avtalen, som også skal godkjennes av Rådet samt de nasjonale parlamentene i EUs medlemsland. Les mer her og her

RÅDSMØTE i Rådet for ungdom, utdanning og kultur. Ministrene skal vedta konklusjoner om hvordan kvalitetsutdanning kan oppnås for alle, samt etableringen av et nytt europeisk solidaritetskorps for å tilby veldedighet- og frivilligarbeidsmuligheter for ungdommer i Europa. Videre skal Rådet også diskutere hvordan utdanning kan bidra til sosial utjevning og fremme av felles europeiske verdier.
EUROPAKOMMISJONEN åpner et nytt samarbeid med offentlige og private interessenter og aktører på politikk – og regelverksutvikling knyttet til delingsøkonomien, gjennom en serie ulike workshops fremover. Samarbeidet vil i første omgang fokusere på turist- og overnattingssektoren innenfor delingsøkonomien. Fokuset i denne omgang er samarbeid i turistsektoren.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssesjon i Strasbourg. Onsdag skal parlamentarikerne stemme over forslag til endring av EUs kvotehandelssystem (ETS), for å kutte klimagassutslippene ytterligere i Europa. Parlamentarikerne skal også stemme over frihandelsavtalen mellom EU og Canada (CETA). Canadas statsminister Justin Trudeau vil i forbindelse med det være til stede i Strasbourg denne uken. Videre skal parlamentarikerne også stemme over en ny lov om bekjempelse av terror, samt nye regler for ytre grensekontroller i Schengenområdet og et forslag til anmodning til Europakommisjonen om utforming av nye europeiske regler for juridiske og etiske utfordringer knyttet til bruken av robotikk og kunstig intelligens

ANNET:
ØKONOMI: Forventer fortsatt økonomisk vekst i Europa kommende år
Europakommisjonen presenterte i dag sin årlige økonomiske vinterprognose for EUs medlemsland for 2017. For første gang på nærmere ti år forventer Kommisjonen en fortsatt økonomisk vekst i Europa fra 2016 og ut hele den aktuelle prognoseperioden som strekker seg fram til 2018. I EU som helhet er det forventet en økning i bruttonasjonalproduktet med 1, 8 prosent i 2017 og 1,8 prosent i 2018. Les mer her

ARBEIDSLIV: Kraftig skiller i minimumslønnen i EU
Eurostat rapporterer skillet i nasjonale minimumlønninger, fra under 500 euro per måned blant EUs østlige medlemsland til godt over 1000 euro per måned i nordvestlige delene av EU. Totalt har i dag 22 av EUs 28 medlemsland lovfestet minimumslønn, med unntak av bl.a. Danmark og Sverige. Les mer her 

TALER:
Visepresident Dombrovskis: "Accelerating the Capital Markets Union"

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss