NHO Europanytt 13.03.2017

Donald Tusk gjenvalgt som president for Det europeiske råd | Denne uken i EU

Publisert 13.03.17

NHO Brussel

INSTITUSJONELT: Donald Tusk gjenvalgt som president for Det europeiske råd
Torsdag ble Donald Tusk gjenvalgt som president for Det europeiske råd. I den forbindelse har BusinessEurope, som representerer europeisk næringsliv og hvor NHO er medlem, sendt sine gratulasjoner. Les mer her og her

TALER:
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Completing a competitive, reliable and innovative Energy Union

Visepresident Frans Timmermans, visepresident/høyrepresentant for utenrikssaker Federica Mogherini, kommisær for migrasjon- og innenrikssaker Dimitris Avramopoulos, kommissær for justis-, forbruker- og likestillingssaker Vera Jourová, og kommissær for sikkerhetsunionen Julian King: Joint Statement for the European Day of Remembrance of Victims of Terrorism

Høyrepresentant/visepresident Federica Mogherini og utvidelseskommissær Johannes Hahn: Joint statement on the Venice Commission's Opinion on the amendments to the Constitution of Turkey and recent events

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer torsdag til fredag en konferanse om presentasjon og evaluering av resultater fra prosjekter under temaet "beskyttelse av kritisk infrastruktur", som har blitt gjennomført med hjelp av forskningsmidler fra EU.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssesjon i Strasbourg. På agendaen står blant annet EUs politikk for Arktis hvor Parlamentet torsdag skal stemme over en ikke-juridisk bindende resolusjon som svar på Europakommisjonens forslag til felles EU-politikk på dette tema. Her er blant annet olje- og gassutvinning i Arktisområdet et viktig tema for resolusjonen. Parlamentariker har foreslått å utforme et generelt forbud mot dette i hele Arktisområdet. Ellers skal parlamentarikerne diskuterer resultatet av møtet i Det europeiske råd forrige uke og forberede feiringen av Romatraktatens 60års jubileum. De skal også stemme over forslag til en økning i resirkuleringsmålene mot 2030, forslag til strengere regler for offisielle matinspeksjoner og besittelse av skytevåpen samt brudd på menneskerettigheter gjennom mineralhandel med konfliktområder. Parlamentarikerne skal også debattere et forslag om støtte til ikke-statlige organisasjoner som informerer kvinner om mangfoldet av trygge sosiale og helserelaterte tjenester. Dette som svar på USAs annonserte kutt i statligstøtte til slike organisasjoners arbeid, med mindre diskusjon vedrørende abort opphører. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss