NHO Europanytt 13.04.2015

Positive trender for sysselsettingen | Vitenskapelig debatt om mat for verden | Denne uken i EU

Publisert 13.04.15

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Positive trender for sysselsettingen
Ifølge den siste kvartalsrapporten for arbeids- og sosialsituasjonen i EU har de fleste medlemslandene registrert vekst i bruttonasjonalproduktet. Sysselsettingen har også tatt seg opp, og det er nå bedring i de fleste sektorer. For første gang siden den økonomiske krisen startet er det også en nedgang i langtidsledigheten. Betydelige utfordringer gjenstår likevel, med fortsatt høy ledighet og vesentlige forskjeller mellom medlemslandene. Les mer her

MAT: Vitenskapelig debatt om mat for verden
Europakommisjonen har lansert en høring om hvordan vitenskap og innovasjon kan bistå EU i å sikre trygg, næringsrik, tilstrekkelig og bærekraftig mat globalt. Høringen skal støtte opp under debatten om en framtidig forskningsagenda for å bidra i håndteringen av globale utfordringer for mat- og ernæringssikkerhet. Les mer her

DENNE UKEN I EU
EUROPAPARLAMENTET har miniplenumssamling og komitéuke. Komiteen for internasjonal handel har TTIP på agendaen. Flere komiteer skal stemme over sitt syn på TTIP. Komiteen for internasjonal handel skal stemme over et lovutkast om konfliktmineraler. Miljøkomiteen skal stemme over biodrivstoff. Justiskomiteen skal stemme over forbedringer i lovgivningen for innkreving av betalinger over landegrensene. Komiteen for offentlig helse skal stemme over et resolusjonsutkast for bedre sikkerhet for sykehuspasienter.
I plenumssamlingen står situasjonen i tekstilindustrien i Bangladesh og et forslag om å endre taket på EUs langtidsbudsjett på agendaen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss