NHO Europanytt 13.04.2018

Denne uken i EU er det ny giv for å styrke forbrukervernet i det indre marked, og Europakommisjonen vil forby urettferdig handelspraksis i matforsyningskjeden.

Publisert 13.04.18

NHO Brussel

FORBRUKER: Ny giv for å styrke forbrukervernet i det indre marked.
Forbrukervern står høyt på dagsorden i indre markeds-politikken om dagen, og kommisjonen kom i går med pakken "New Deal for Consumers", som er ment å heve nivået på og styrke håndhevingen av EUs forbrukerregelverk. Forslagene omhandler blant annet forbrukervern i forbindelse med netthandel, urettferdig handelspraksis og klageordninger, samt regler for erstatningskrav. Kommisjonen vil også gjøre det mulig for bl.a. nasjonale forbrukerorganisasjoner å åpne kollektive søksmål på vegne av en gruppe forbrukere fra flere medlemsland. Les mer fra kommisjonen her, og NHO Brussels oppsummering.

MAT OG DRIKKE: Europakommisjonen vil forby urettferdig handelspraksis i matforyningskjeden. I går publiserte Europakommisjonen et forslag til et nytt direktiv for urettferdig praksis i matforsyningskjeden. Forslaget søker å tilrettelegge for gunstigere vilkår for små og mellomstore matvareprodusenter og bedrifter. Et slikt forslag kan potensielt skape en harmonisering på EU-nivå utan å true allerede velfungerende systemer som er på plass i mange medlemsland. I tillegg inneholder forslaget retningslinjer for sanksjoner ved brudd, som kan påføres av nasjonale myndigheter. Mindre foretak i matforsyningskjeden er sårbare for urettferdige ledd i kjeden, da de ofte mangler forhandlingskraft og alternative måter å få produktene sine ut på markedet. Forslaget vil kunne påvirke den norske debatten og konkurranse i dagligvaremarkedet og matkjedene. Les mer i  kommisjonens pressemelding, fact sheet og Food and Drink Europes kommentar.

 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391
Edvin Nordheim Edvardsen

Praktikant

NHO Brussel

edvin.nordheim.edvardsen@nho.no
Mobil
99110008
Bjørne Østrem Djukastein

Praktikant

NHO Brussel

bjorne.ostrem.djukastein@nho.no
Mobil
45296985