NHO Europanytt 13.06.2014

Ønsker energifokus i TTIP | Møte i Rådet for miljø | Nye statsstøtteregler vedtatt | Økt sysselsetting | Årlig rapport om matsikkerhet

Publisert 13.06.14

NHO Brussel

HANDEL: Ønsker energifokus i TTIP
BUSINESSEUROPE publiserte nylig et posisjonsdokument om energi i frihandelsavtalen som EU og USA forhandler om (TTIP). Organisasjonen stiller seg bak grunnleggende prinsipper om et åpent, konkurransedyktig og ikke-diskriminerende internasjonalt energimarked og ønsker at et eget kapittel om energi skal inkluderes i TTIP. Organisasjonen jobber for en avtale som fjerner barrierer, fremmer markedsorientert politikk og skaper forretningsmuligheter som fremmer økonomisk vekst og arbeidsplasser. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

MILJØ: Møte i Rådet for miljø
EUs miljøministre ble på Rådsmøtet i går enige om et direktivforslag som forbedrer dagens regelverk når det gjelder medlemslandenes muligheter for å innføre begrensninger og forbud mot dyrking av genmodifiserte organismer på eget territorium. Europakommisjonenes meddelelse om klima- og energirammeverket for 2030, EUs program for ren luft i Europa og konvensjonen for biologisk mangfold stod også på agendaen. Les mer her

STATSSTØTTE: Nye statsstøtteregler vedtatt
Europakommisjonen vedtok i dag nye regler for støtte til transnasjonale prosjekter av strategisk betydning for EU og oppnåelsen av 2020-målene. Vedtaket er del av Kommisjonens initiativ for modernisering av statsstøtte og vil tre i kraft 1. juli 2014. Les mer her

ARBEID: Økt sysselsetting
Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, økte sysselsettingen i EU med 0,2 prosent i første kvartal 2014, noe som er en økning på 0,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2013. Den største økningen ble registrert i Ungarn, Latvia, Storbritannia, Tsjekkia og Polen. I Norge økte sysselsettingen med 1,4 prosent fra første kvartal 2013 til første kvartal 2014. Les mer her

FORBRUKER: Årlig rapport om matsikkerhet
Europakommisjonen publiserte i dag sin årlige rapport om varslinger sendt gjennom EUs hurtigvarslingssystem for matvarer og fôr (Rasff). Ifølge rapporten ble det i 2013 sendt til sammen 3205 meldinger, det er en nedgang på 9 prosent sammenlignet med 2012. Les mer her

TALER:
Kommissær for Det indre marked Michel Barnier: Strengthening the Transatlantic Partnership Beyond TTIP: A strategic vision for the EU and US
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Innovation in a Startup Europe
Kommissær for forskning, innovasjon og vitenskap Máire Geoghegan-Quinn: Growth-Enhancing EU Financial Instruments for RDI
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Teaming up to make sport more attractive for women 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss