NHO Europanytt 13.06.2017

EUs forhandlingsposisjon for første del av Brexit-forhandlingene er klar | Britisk næringsliv om de kommende Brexit-forhandlingene | Europakommisjonen om gassleveranse og –sikkerhet i Europa | Nye tiltak for å gi like konkurransevilkår og løfte luftfartssektoren | Denne uken i EU

Publisert 13.06.17

NHO Brussel

BREXIT: EUs forhandlingsposisjon for første del av Brexit-forhandlingene er klar
Europakommisjonen har publisert to posisjonsnotat vedrørende Brexit, henholdsvis relatert til borgerrettigheter og finansiell avklaring. Posisjonsnotatene fastsetter EU27s prioriteringer i den første fasen av forhandlingene som skal ta for seg Storbritannias uttreden av unionen. Dette er områder EU ønsker å ferdigforhandle før forhandlinger om ny tilknytningsform starter. Publikasjonen kom etter valget i Storbritannia og kan sies å konstatere EU27s fortsatt forpliktelse til forhandlingene, som offisielt er forventet å starte neste uke. Les mer her og her

BREXIT: Britisk næringsliv om de kommende Brexit-forhandlingene
Generaldirektør for CBI, NHOs britiske søsterorganisasjons, Carolyn Fairbairn fremhever viktigheten av en fremtidsrettet Brexit-forhandling og ny avtale som setter økonomi og vekst høyest på agendaen. Uttalelsen kommer etter det overaskende utfallet av valget i Storbritannia sist uke. Britisk næringsliv er bekymret for situasjonen man befinner seg i før de kommende forhandlingene, og tar til ordet for en omprioritering av forhandlingsposisjoner som kan bidra til et bedre utfall for den nye avtalen. Britisk næringsliv sitt mål for den endelige avtalen er fortsatt tilgang på kunnskap og arbeidskraft som bedrifter er avhengig av for å kunne utvikle seg, ingen tariff-barrierer og fortsatt gode eksportmuligheter. Les mer her   

UTENRIKS: Europakommisjonen om gassleveranse og –sikkerhet i Europa
Europakommisjonen har sendt en forespørsel til Det europeiske råd om tildelingen av et mandat for forhandlinger med Russland om grunnprinsippene for utførelsen av det såkalte "Nord Stream 2" prosjektet for gassforsyninger til Europa. Kommisjonen ønsker å forsikre at dersom prosjektet gjennomføres skjer det gjennom en gjennomsiktig og ikke-diskriminerende prosess med tilstrekkelig regulerende oversikt. Dette i tråd med grunnprinsipper i europeisk og internasjonal lovgivning for energisektoren. Dette er et sikkerhetstiltak fra Europakommisjonen som mener prosjektet ikke er i tråd med Energiunionens formål. Europakommisjonen fremmer å utnytte eksisterende løsninger for å sikre Europe energiforsyninger, herunder tilrettelegging av gassleveranse til Polen fra Norge via Danmark. Les mer her

LUFTFART: Nye tiltak for å gi like konkurransevilkår og løfte luftfartssektoren
Europakommisjonen lanserte nylig en pakke lovforslag og retningslinjer til støtte for et "åpent og sammenkoblet Europa". Pakken er en del av  strategien for luftfart i Europa, som Kommisjonen presenterte i slutten av 2015 til formål for et åpent og sammenkoblet Europa som sikrer jobber, vekst, investering og globalt lederskap på området. Generaldirektør for BusinessEurope, hvor NHO er medlem, Markus Beyrer har i denne forbindelse uttalt at strategien bidrar med viktige tiltak for å løfte den europeiske luftfartssektoren. Dette til fordel for bedrifter, borgere og den europeiske økonomien ved at like konkurransevilkår etableres. Tiltakene kommer i en tid hvor luftfartssektoren har møtt utfordringer knyttet til høye driftskostnader, fragmenteringer i "the Single European Sky" (SES), og økt konkurransepress fra nye aktører og markeder. Les mer her og her

TALE:
Presidenten for Det europeiske råd, Donald Tusk: Letter of congratulations to Theresa May on her reappointment as Prime Minister of the United Kingdom

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for jordbruk og fiskeri, i Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse- og forbrukersaker og i Rådet for økonomi og finanssaker. Det er også møte i Eurogruppen. Rådet for jordbruk og fiskeri skal blant annet diskutere organiske produkt og merkingen av disse, samt oppdatere Europakommisjonen på tilstanden i sektorens viktigste markeder. I Rådet for sysselsetting står blant annet den sosiale pilar, direktiv for tilgjengelighet av produkter og tjenester, koordinering av sosiale tjenester og kvinner i bedriftsstyrer på agendaen. Rådet for økonomi og finanssaker tar for seg reduksjon av merverdiavgift på nettbasert innhold og bankunionen.
EUROPAKOMMISJONEN markerer denne uken 10 års jubileet til European Research Council (ERC). Europakommisjonen er også medarrangør for en konferanse i Finland om innovative tilnærminger til et bærekraftig Arktis, og en konferanse på Malta om det digitale Europa som en investering for fremtiden.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssesjon og komitemøter i Strassburg. Europaparlamentet markerer denne uken 30-årsjubileumet til Erasmus+ programmet. Parlamentarikerne skal gi sine innspill til forberedelsen av møte i Det europeiske råd 22.-23.juni hvor Brexit-forhandlingene står på agendaen. I plenum skal president Trumps avgjørelse om å trekke USA fra Paris-avtalen diskuteres, etterfulgt av en avstemming over lovforslag for å møte 2030 målene for utslippskutt samt nye mål for energimerking av husstander. Utfordringer ved delingsøkonomien og internetts rolle i spredningen av "Fake news" står også på agendaen. Forslag for å utjevne kjønnsforskjeller i pensjonsutbetaling skal fremmes, og utviklingen av situasjonen på Balkan skal følges opp. Komiteen for økonomiske og juridiske saker skal stemme over et lovforslag som plikter store multinasjonale selskap til å oppgi hvilke EU-land de tjener penger i og skatter til.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss