NHO Europanytt 13.10.2014

Nødvendig med felles regler og infrastruktur | Studie av energisubsidier og -kostnader | Denne uken i EU

Publisert 13.10.14

NHO Brussel

ENERGI: Nødvendig med felles regler og infrastruktur
Ifølge en meddelelse publisert av Europakommisjonen i dag, er felles regler og infrastruktur nødvendig for å ferdigstille et indre marked for energi. Et integrert europeisk energimarked vil kunne gi økonomiske gevinster på mellom 16 og 40 milliarder euro i året. Les mer her

ENERGI: Studie av energisubsidier og -kostnader
Europakommisjonen presenterte i dag de foreløpige resultatene av en ekstern studie av EUs energisubsidier og -kostnader. Hensikten med studien er å tallfeste omfanget av nasjonale intervensjoner i EUs energimarkeder. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri, Rådet for økonomi og finans og Rådet for arbeid, sosialpolitikk, helse og forbrukersaker. Fiskeriministerne har blant annet fiskemuligheter i Østersjøen og de årlige konsultasjonene mellom EU og Norge på agendaen. Landbruksministrene skal blant annet diskutere landbrukssektorens bidrag til midtveisevalueringen av Europa 2020-strategien og landbruksaspekter knyttet til 2030-rammeverket for klima og energi. Finansministerne skal diskutere tiltak for økt investering og prosjekter som kan bidra til å øke EUs vekstpotensial. På agendaen står også Europakommisjonens meddelelse om forskning og innovasjon som kilder til fornyet vekst, bankbidrag til et felles bankavviklingsfond, obligatorisk utveksling av skatteinformasjon og energiskattedirektivet. I tillegg avholdes en ministerdialog med EFTA-landene. Arbeidsministrene skal bli enige om en generell tilnærming til etableringen av et europeisk forum som skal koordinere innsatsen mot svart arbeid.
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta en tiltakspakke mot ulovlig fiske og sin månedlige oversikt over medlemslandenes brudd på EU-lovgivningen. Kommisjonen arrangerer også en konferanse om smart regulering.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke og politiske gruppemøter. Økonomikomiteen har pengemarkedsfond, en årlig skatterapport og den europeiske sentralbankens makt til å innføre sanksjoner på agendaen. Arbeidslivskomiteen skal diskutere sosiale aspekter ved EUs 2020 strategi, det strategiske rammeverket for HMS for perioden 2014-2020 og likebehandlingsdirektivet. Høringene av kommissærene skal evalueres av gruppelederne og gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling i Strasbourg.


*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss