NHO Europanytt 13.10.2016

Parlamentet med endringsforslag til Kommisjonens ETS-reform | Europeiske bedrifter negative til dyrere klimakvoter | Oppfordrer til raskere implementering av CETA | Norge anklaget for brudd på EØS-avtalen | Rapport om veien mot sikkerhetsunionen | Afrikansk handelsavtale trår i kraft | Rådet enig om fiskekvoter i Østersjøen | Stabile investeringsrater

Publisert 13.10.16

NHO Brussel

KLIMA: Parlamentet med endringsforslag til Kommisjonens ETS-reform
Europaparlamentets industrikomité (ITRE) stemte i dag over endringsforslagene til Europakommisjonens forslag til en reform av EUs kvotehandelssystem (ETS). BusinessEurope, hvor NHO er medlem, støtter noen av endringsforslagene til Kommisjonens forslag, men kommenterer at ikke alle elementer vil klare å beskytte europeisk industri fra global konkurranse som ikke er underlagt EUs klimapolitikk. Les mer her

KLIMA: Europeiske bedrifter negative til dyrere klimakvoter
BusinessEurope publiserte nylig resultat fra en spørreundersøkelse der de spør europeiske produsenter hvordan en prisøkning i klimakvoter vil påvirke deres fremtidige investeringer i europeiske markeder. 89 prosent av respondentene har svart at de tror ETS-kvotenes pris vil øke, og 71 prosent tror økningen vil ha en negativ effekt på deres investeringer i EUs indre marked. Les mer her

HANDEL: Oppfordrer til raskere implementering av CETA
BusinessEurope har sammen med flere europeiske og kanadiske bedrifter nylig oppfordret til snarere godkjenning og implementering av handelsavtalen CETA. I uttalelsen står det at en handelsavtale mellom EU og Canada er svært viktig for å motvirke lavere vekst i global handel og økt proteksjonisme. Les mer her

EØS: Norge anklaget for brudd på EØS-avtalen
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) avgjorde i går at Norge bryter med EØS-avtalen når landet stiller krav til nasjonalitet og bosted hos bedrifters ledere. I Norge må de som sitter i ledelsen i bedrifter være EU- eller EØS-borgere, og ha bosted i EU eller EØS. ESA mener at dette kan forhindre andre europeiske selskaper i å flytte administrasjonen sin til Norge. Norge har mottatt et formelt notis om dette i November 2015, og ESA kan ta saken videre til EFTA-domstolen om Norge ikke tar grep innen to måneder. Les mer her

SIKKERHETSPOLITIKK: Rapport om veien mot sikkerhetsunionen
Europakommisjonen publiserte i går den første av en serie månedlige rapporter om EUs framgang mot en sikker og bærekraftig sikkerhetsunion. Rapportene skal kartlegge tiltakene som blir gjort for å bekjempe terrorisme, organisert kriminalitet og digital kriminalitet. Denne månedens utgave fokuserer på forbedring av det eksisterende lovverket og mulighetene for informasjonsutveksling. Les mer her

HANDEL: Afrikansk handelsavtale trår i kraft
Den økonomiske partnerskapsavtalen mellom EU og fem sørafrikanske land trådde nylig i kraft. Avtalen er rettet mot utvikling og sikrer de afrikanske landene tollfri og kvotefri adgang til EUs marked. De afrikanske markedene vil kun åpne delvis og gradvis for import av europeiske varer som fremmer utvikling. Les mer her

FISKERI: Rådet enig om fiskekvoter i Østersjøen
Rådet ble nylig enstemmig enig om den totale tillatte fangstmengden i de ti viktigste fiskebestandene i Østersjøen. Avtalen baner vei for forhandlinger for dyphavsfiskekvoter i Nordsjøen senere i år. De avtalte kvotene for Østersjøen øker fangsttillatelsen for noen arter som sild og laks i visse områder, i mens kvotene for de fleste andre artene blir mindre eller holder seg uforandret. Les mer her

FINANS: Stabile investeringsrater
Eurostat publiserte nylig statistikk som viser at investeringsraten i euroområdet ligger stabil i andre kvartal av 2016. Sammenlignet med første kvartal har raten gått fra 22,1 prosent til 22,2 prosent. Les mer her

TALER:
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Let’s work together for better cities
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at the ECOFIN press conference
Økonomikommissær Pierre Moscovici: Introductory remarks at the Eurogroup press conference
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos og kommissær for sikkerhetsunionen Julian King: Opening remarks on the First report on progress towards an effective and sustainable Security Union

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss