NHO Europanytt 13.10.2017

Europakommisjonen vil se en fullføring av bankunionen i 2018 | Nye regler skal forenkle skatteavgjørelser mellom medlemsland i EU | Klart til forhandlinger om nytt ekom-regelverk i EU | UK vil fortsette samarbeidet med EU i WTO

Publisert 13.10.17

NHO Brussel

Den 5. runden i brexit-forhandlinger har pågått denne uken, og Europakommisjonen og Storbritannia har nå sendt ut et brev til alle medlemsland av Verdens Handelsorganisasjon med et ønske om å samarbeide for at Storbritannia skal kunne opprettholde sine internasjonale forpliktelser de har hatt med organisasjonen gjennom sitt medlemskap i EU. I pressekonferansen til Michel Barnier og David Davis kom det fram at det ikke var fremgang i forhandlingene denne uken, men Barnier er fortsatt optimistisk at det vil være mulig å komme til enighet i løpet av de to neste månedene. Sent i går kveld begynte det også gå rykter i britisk presse om angivelig lekkasjer på dokumenter som tilsier at Kommisjonen vil få grønt lys av EUs medlemsland ved EU-toppmøtet neste uke til å starte fase to i brexit-forhandlingene; altså forhandlinger om en ny handelsavtale mellom EU og UK. Det er usikkert hvor mye substans det ligger i disse ryktene, og det gjenstår å se hva som vil skje når medlemslandenes stats- og regjeringssjefer samles rundt bordet i Brussel neste uke, og hva utviklingen blir i neste runde i forhandlingene, men det er tydelig at bevisstheten på det økende tidspresset i forhandlingene vokser og begynner gå mer og mer innpå begge partene.

Ellers har det denne uken vært nye forhandlinger mellom EU-institusjonene om reformen av EUs kvotesystem, EU-ETS. Etter et maratonmøte på 13 timer i går var de nær en avtale, men kom ikke helt i havn, og det er nødvendig med et såkalt "trilog-møte" til for å komme til enighet om kvotesystemet.

FINANS: Europakommisjonen vil se en fullføring av bankunionen i 2018
Europakommisjonen tok i dag til orde for en snarlig fullføring av bankunionen, senest i løpet av neste år. Noe også president Jean-Claude Juncker tidligere har tatt opp i sin "State of the Union"-tale i september. Som respons på finanskrisen har Europakommisjonen lansert en rekke initiativer som til sammen skal etablere en europeisk bankunion for å skape en tryggere finanssektor for det indre marked.

Bankunionen blir sett på som en viktig del for å oppnå målet om et samlet, og sikkert, økonomisk Europa, og handler bl.a. om nye kapital- og likviditetskrav til bankene for å øke sikkerheten for innskudd og forebygge mot nye bankkriser i EU. Les mer her og her

SKATT: Nye regler skal forenkle skatteavgjørelser mellom medlemsland i EU
EUs medlemsland kom i dag til enighet om regelendringer som skal gjøre det enklere å avgjøre uenigheter om dobbel skatt mellom medlemsland i EU. Uenighetene oppstår som regel på bakgrunn av forskjellige nasjonale regelverk, eller forskjellig oppfatning av skattelovene landene imellom. Det er estimert at rundt 900 saker om dobbel skatt finnes i EU i dag, og ved en ny ordning vil medlemslandene måtte være mer effektiv og behandle ferdig en sak innen 2 år. Hvis man ikke klarer det vil de berørte landene måtte sette opp en særskilt meglingskomite for saken. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Klart til forhandlinger om nytt ekom-regelverk i EU
Etter avstemmingen i industrikomiteen i Europaparlamentet forrige uke, har nå også medlemslandene kommet til enighet internt i Rådet om sin posisjon på Europakommisjonens forslag om modernisering og konsolidering av de eksisterende rettsakter i et nytt felles rammeregelverk for ekom-tjenester i det indre marked. Dermed er det nå klart til forhandlinger mellom Parlamentet og Rådet, hvor de vil forsøke komme til enighet om et kompromiss om endelig ny lovgivning. Les mer her

BREXIT: UK vil fortsette samarbeidet med EU i WTO
EU og Storbritannia sendte i går ut et brev til alle medlemmene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) angående ulike problemer vedrørende brexit, og med et ønske om å samarbeide. Målet er at Storbritannia skal følge opp deres del av internasjonale forpliktelser de har med WTO gjennom sitt medlemskap i EU. Les mer her

 

 

*******************************************************  

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.   

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391