NHO Europanytt 14.01.2016

Næringslivets syn på digitalisering av selskapsretten | Redusert overskudd i handelen med tjenester | Nærmere felles regelverk for cybersikkerhet

Publisert 14.01.16

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Næringslivets syn på digitalisering av selskapsretten
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte i går et posisjonsdokument om digitalisering av selskapsrett. Organisasjonen støtter videre digitalisering av selskapsrett og -ledelse, og uttaler at løsningene må være framtidsrettet og teknologinøytrale. BUSINESSEUROPE oppfordrer EU-institusjonene til å vedta forslaget om enkeltpersonforetak, og støtter forslaget om å opprette en enkelt digital portal som skal bistå selskaper som vil operere over landegrensene. Les mer her 

INTERNASJONAL HANDEL: Redusert overskudd i handelen med tjenester
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, falt EUs overskudd i internasjonal handel med tjenester i 2014 til 163 milliarder euro. Det er en nedgang på nær 13 milliarder euro fra 2013, og det er første gang på fem år at overskuddet reduseres. Årsaken til fallet er at EUs import av tjenester øker mer enn eksporten. USA og EFTA-landene er fremdeles EUs viktigste handelspartnere innenfor internasjonal tjenestehandel. Les mer her 

INDRE MARKED: Nærmere felles regelverk for cybersikkerhet
Europaparlamentets indre markedskomité stemte i dag for innføringen av et felles regelverk for cybersikkerhet i EU. Forslaget innebærer at EUs medlemsland skal identifisere bedrifter hvor det er kritisk for samfunnet at de unngår cyberangrep og at bedriftene selv iverksetter tiltak for å kunne motstå slike angrep. I tillegg må hvert medlemsland vedta nasjonale strategier for økt cybersikkerhet, og etablere egne team for å håndtere risikoer og hendelser. Forslaget må formelt vedtas av Rådet og Europaparlamentet for å tre i kraft. Les mer her 

TALER:
Visepresident for bedre regulering Frans Timmermans: Readout of the College Meeting of 13 January 2016
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech at the 8th Annual Conference on European Space Policy “Europe as a global space player 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss