NHO Europanytt 14.03.2014

Europas konkurranseevne svekkes | Forenklet tilgang på finansiering for SMB | Felles mobillader | Støtter forbud mot F-gass | Copernicus godkjent i Europaparlamentet | Stemte for Single European Sky 2+ | Regler for miljøkonsekvensutredninger støttet | Stemte for oppdatering av reglene for pakkereiser | Implementeringen av kapitaldekningsdirektivet | Bedre beskyttelse av personlige data

Publisert 14.03.14

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Europas konkurranseevne svekkes
BUSINESSEUROPE publiserte i går sitt Reformbarometer for 2014. Ifølge organisasjonen har EUs medlemsland iverksatt for få av de anbefalte reformtiltakene fra Europakommisjonen. Dette bidrar til å svekke europeisk næringslivs konkurranse, ifølge BUSINESSEUROPE. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her og her

STATSSTØTTE: Forenklet tilgang på finansiering for SMB
EFTAs overvåkningsorgan, ESA, vedtok nylig nye retningslinjer som skal fremme risikofinansiering. Tilsvarende retningslinjer er vedtatt av Europakommisjonen. De nye reglene skal forenkle tilgangen på finansiering for SMBer og mellomstore bedrifter, basert i EFTA-landene. Les mer her

INDRE MARKED: Felles mobillader
Europaparlamentet stemte i går for regler om utvikling av en felles lader for alle typer mobiltelefoner. Direktivforslaget etablerer harmoniserte regler for radioutstyr, inkludert mobiltelefoner og modemer, i det indre marked. Les mer her

KLIMA: Støtter forbud mot F-gass
Europaparlamentet stemte nylig for et regelforslag som forbyr bruk av F-gasser i nye klima-anlegg og kjøleskap innen 2022. Bruk av drivhusgassen Hydrofluorkarboner (HFC) skal reduseres med 79 prosent innen 2030. Les mer her

INDUSTRI: Copernicus godkjent i Europaparlamentet
Europaparlamentet stemte nylig for EUs nye jordobservasjonsprogram, Copernicus. Data samlet under Copernicus vil tjene mange formål, som overvåkning av klimaendringer og beskyttelse av offentlig sikkerhet. Les mer her

TRANSPORT: Stemte for Single European Sky 2+
Europaparlamentet stemte nylig for lovgivningspakken SES2+. Pakken skal strømlinje styringen av lufttrafikk i Europa for å gjøre europeiske flyselskaper mer konkurransedyktige, forbedre delingen av luftrommet og redusere forurensing. Les mer her

MILJØ: Regler for miljøkonsekvensutredninger støttet
Europaparlamentet stemte nylig for en lovendring som skal gjøre miljøkonsekvensutredninger klarere. Endringen skal også sikre at hensynet til naturmangfold og klimaendringer tas med i vurderingen. Les mer her

FORBRUKER: Stemte for oppdatering av reglene for pakkereiser
Europaparlamentet stemte nylig for regler som skal styrke rettighetene til reisende på pakkereiser. Reglene skal blant annet sikre at reisende ikke blir sittende fast dersom et flyselskap eller en turoperatør går konkurs. Les mer her

FINANS: Implementeringen av kapitaldekningsdirektivet
Europakommisjonen vedtok i går en pakke tekniske standarder for tilsyn som er nødvendig for implementeringen av kapitaldekningsdirektivet og -forordningen (CRD/CRR). Les mer her

DATASIKKERHET: Bedre beskyttelse av personlige data
Europaparlamentet stemte nylig for strengere sikkerhetsregler for overføring av borgeres persondata til tredjeland. Reglene stiller også krav til bedrifters bruk av persondata. Les mer her

TALER:
Transportkommissær Siim Kallas: Europe’s urban environment: using transport to make our cities work

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605