NHO Europanytt 14.03.2016

Vil tiltrekke seg studenter og forskere | Desentraliserer og forenkler regelverk for fiskeri | Denne uken i EU

Publisert 14.03.16

NHO Brussel

FORSKNING: Vil tiltrekke seg studenter og forskere
Rådet vedtok nylig sin posisjon på et direktivforslag som tar sikte på å gjøre EU mer attraktivt for studenter og forskere fra tredjeland. Formålet er å fremme Europa som et globalt kompetansesenter for utdanning og opplæring og å styrke EU i den globale konkurransen om talenter. Les mer her

FISKERI: Desentraliserer og forenkler regelverk for fiskeri
Europakommisjonen presenterte nylig et forslag om nye bevaringstiltak for fiskeri i europeiske farvann. Regelverket omhandler hvor, når, og med hva slags utstyr fiskere kan fiske, samt sammensetning av fangst og håndteringen av utilsiktet fangst. De eksisterende reglene har hittil blitt bestemt på EU-nivå, og har over tid blitt svært komplekse. For å forenkle reguleringene foreslår Kommisjonen nå at disse tekniske bestemmelsene i større grad er regionale. Les mer her   

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Keynote speech at the Economist's Future of Banking Summit
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Press point by European Commission President Jean-Claude Juncker with NATO Secretary General Jens Stoltenberg 

DENNE UKEN I EU:
EU-TOPPMØTE: EUs stats- og regjeringssjefer skal drøfte videre steg for å håndtere migrasjonskrisen, og prioriteringer i Det europeiske semester 2016. Tyrkias statsminister deltar på et arbeidsmøte om EU-Tyrkia samarbeidet innenfor rammen av EU-toppmøtet.
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri, i Rådet for utenrikssaker og i Rådet for generelle saker. Rådet for landbruk og fiskeri skal diskutere utfordringer i en rekke landbrukssektorer. Ministrene skal konkludere om EU-støtte til tømmerproduserende nasjoner, og det er ventet at effekten ved bruk av det såkalte trafikklys-systemet for merking av mat vil bli drøftet. Rådet skal også konkludere om partnerskapsavtaler med tredjeland innenfor fiskeri. Rådet for utenrikssaker skal diskutere EUs relasjoner med Russland og Iran. Ministrene har også fredsprosessen i Midtøsten og utviklingen i Libya på agendaen. Rådet for generelle saker skal forberede EU-toppmøtet som finner sted senere i uken. På agendaen står også det europeiske semesteret, vedtakelse av den interinstitusjonelle avtalen om bedre lovgivning, og en meddelelse om investering for vekst og jobber. Rådet skal også vedta en forordning om en mekanisme for krisestøtte i flyktningkrisen.
EUROPAKOMMISJONEN deltar på treparts sosialt toppmøte med europeiske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Fredag møter Norges utenriksminister Børge Brende Visepresident for bedre regulering Frans Timmermans og Visepresident og høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Federica Mogherini.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Komitéen for borgerrettigheter skal stemme over Parlamentets eget forslag til forbedring av EUs migrasjons- og flyktningpolitikk. Spesialkomitéen for skattebestemmelser møter representanter fra multinasjonale selskaper, samt representanter fra visse jurisdiksjoner, for å diskutere skatt og utviklingen i EU og internasjonalt. Komitéen for internasjonal handel skal diskutere fremgangen i forhandlingene om frihandelsavtalen med USA (TTIP) og den nylig reviderte handelsavtalen med Canada. Parlamentspresidenten og lederne for de politiske gruppene skal drøfte forrige ukes EU-Tyrkia-toppmøte og forberede denne ukens EU-toppmøte.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

 

Kontakt oss