NHO Europanytt 14.04.2016

Foreslår større åpenhet for multinasjonale selskaper | Næringslivets syn på system for kvotetildeling | Store svakheter ved kapasitetsmekanismer | Økning i boligprisene | Vil begrense bruk av glyfosat

Publisert 14.04.16

NHO Brussel

SKATT: Foreslår større åpenhet for multinasjonale selskaper
Europakommisjonen foreslo nylig regler om åpenhet på skatteområdet for multinasjonale selskaper. Regelverksforslaget stiller krav om offentlig rapportering av finansiell informasjon for de største virksomhetene i EU. BUSINESSEUROPE støtter i en pressemelding Kommisjonens forslag om rapportering av finansiell informasjon til skattemyndighetene. Organisasjonen uttaler at en offentliggjøring av informasjonen vil kunne undergrave skattemyndighetenes rolle, gjøre EU mindre attraktivt for investeringer og skape usikkerhet for næringslivet. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her og her

KLIMA: Næringslivets syn på system for kvotetildeling
BUSINESSEUROPE publiserte i dag sine kommentarer til et fransk-britisk forslag om et terskelbasert system for tildeling av frikvoter i fjerde fase av EUs kvotehandelssystem. Ifølge organisasjonen gir ikke dette forslaget løsningen på hvordan karbonlekkasje kan forhindres, men skaper nye forskjeller mellom sektorer. BUSINESSEUROPE tar til orde for å sikre et tilstrekkelig antall frikvoter, tilpasse tildeling av kvoter bedre til faktisk aktivitetsnivå og sikre realistiske referanseverdier. Les mer her

ENERGI: Store svakheter ved kapasitetsmekanismer
Europakommisjonen publiserte i går en delrapport om kapasitetsmekanismer i el-sektoren. Ifølge undersøkelsen kan kapasitetsmekanismer øke elforsyningssikkerheten. Imidlertid er det behov for at mange medlemsland gjør en grundigere vurdering av om slike mekanismer er nødvendig og øker nøyaktigheten i utformingen av dem for å sikre at de er målrettet og kostnadseffektive. Kommisjonen ber medlemslandene, aktører i el-sektoren og andre interessenter om å komme med sine innspill til funnene i rapporten. Les mer her

ØKONOMI: Økning i boligprisene
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, steg boligprisene i EU med 3,8 prosent i fjerde kvartal i 2015, sammenlignet med samme kvartal året før. Sammenlignet med tredje kvartal i 2015, var det en prisøkning på 0,2 prosent i fjerde kvartal. I Norge steg boligprisene med 5,3 prosent i fjerde kvartal i 2015, sammenlignet med samme kvartal året før. Sammenlignet med tredje kvartal i 2015, sank boligprisene med 1,5 prosent i fjerde kvartal. Les mer her

MILJØ: Vil begrense bruk av glyfosat
Europaparlamentet stemte i går for en ikke-bindende resolusjon der de oppfordrer Europakommisjonen om å fornye tillatelsen til å plassere glyfosat på markedet med 7 år, i stedet for 15 år, og kun for profesjonelle bruksområder. Les mer her

TALER:
Konkurransekommissær Margrethe Vestager: Statement on Commission Interim Report of the State aid Sector Inquiry on Capacity Mechanisms
Finanskommissær Jonathan Hill: Remarks on tax transparency rules for multinationals

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss