NHO Europanytt 14.09.2015

Næringslivets syn på migrasjonens virkning på økonomien | Økning i produksjonen | Denne uken i EU

Publisert 14.09.15

NHO Brussel

ØKONOMI: Næringslivets syn på migrasjonens virkning på økonomien
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sine kommentarer til Europakommisjonens presidents State of the Union- tale 9. september. Organisasjonen ber om at det jobbes for en europeisk løsning på migrasjonskrisen. Det er samtidig viktig å arbeide for å styrke den europeiske økonomien.  BUSINESSEUROPE er positive til Kommisjonens forslag til bedre koordinering av medlemslandenes økonomiske politikk og støtter en ambisiøs klimaavtale. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

INDUSTRI: Økning i produksjonen
Ifølge Eurostat økte industriell produksjon med 0,3 prosent i EU i juli sammenlignet med måneden før. Sammenlignet med juli i 2014 var økningen på 1,8 prosent. Tall for Norge viser en nedgang på 1,5 prosent i juli i år sammenlignet med måneden før. Sammenlignet med juli 2014, var det en økning i industriell produksjon i juli i 2015 på 2,9 prosent. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for generelle anliggender og et ekstraordinært møte i Rådet for justis og innenriks. Rådet for generelle anliggender skal forberede EU-toppmøtet som finner sted 15-16. oktober. Ministrene skal diskutere arbeidsprogrammet til Luxemburgs formannskap for den resterende delen av formannskapsperioden som slutter 31. desember 2015. På agendaen står også Europakommisjonens forslag til arbeidsprogram for 2016. Justis- og innenriksrådet skal etablere en ytterligere handlingsplan for å håndtere den pågående migrasjonskrisen og bli orientert om situasjonen på bakken. Ministrene skal også få en orientering om Europakommisjonens nye forslag angående migrasjon.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer informasjonsdag om Horisont 2020 arbeidsprogram for 2016-2017 'Sikker, Ren og Effektiv Energi' 14-15. september.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling og komitémøter.
Parlamentarikerne skal drøfte utfallet av det ekstraordinære Justis- og innenriksrådet om migrasjon og stemme over sine innspill til Europakommisjonens arbeidsprogram for 2016. På agendaen står også den aktuelle krisen i jordbruksmarkedene og forberedelser til FNs toppmøte om bærekraftig utvikling.
Økonomikomiteen og spesialkomiteen for skattespørsmål skal drøfte eksisterende og fremtidige politiske planer vedrørende skatt, der særlig multinasjonale bedrifter vil bli vektlagt. Miljøkomiteen skal stemme over et lovforslag som skal redusere utslipp for en rekke varianter av forbrenningsmotorer.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382