NHO Europanytt 14.11.2014

Næringslivet støtter klare skatteregler | Økt bruttonasjonalprodukt

Publisert 14.11.14

NHO Brussel

SKATT: Næringslivet støtter klare skatteregler
BUSINESSEUROPE uttrykte nylig i en pressemelding sin støtte til tydeligere regler for selskapsskatt.
Europeisk næringsliv ønsker gjennomsiktighet i skattepolitikken, og stiller seg bak EU- og G20-landenes arbeid for å bekjempe skattebedrageri og -unndragelse. Organisasjonen understreker behovet for juridisk forutsigbarhet, og dialog mellom næringsliv og skattemyndigheter som en forutsetning for å oppnå dette. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ØKONOMI: Økt bruttonasjonalprodukt
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, steg EUs bruttonasjonalprodukt (BNP) med 0,3 prosent i tredje kvartal i 2014. Sammenlignet med tredje kvartal i 2013 har BNP økt med 1,3 prosent. I USA steg BNP med 0,9 prosent i tredje kvartal sammenlignet med kvartalet før. Sammenlignet med samme kvartal året før, var økningen på 2,3 prosent. Les mer her

TALER:
Visepresident for Energiunionen Maroš Šefčovič: Towards a more powerful EU: rebalancing the EU architecture
Økonomikommissær Pierre Moscovici: The battle against tax fraud and tax evasion (deler av talen er på engelsk)
Forskningskommissær Carlos Moedas: Talent, commitment and resourcefulness in the pursuit of excellence in Europe

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss