NHO Europanytt 14.11.2017

FNs klimakonferanse COP23 i Bonn | "Sosialt EU-toppmøte" i Gøteborg | May i møte med europeisk næringsliv | 23 medlemsland signerer ny, fordypet, avtale om forsvarssamarbeid

Publisert 14.11.17

NHO Brussel

FNs klimakonferanse fortsetter i Bonn, COP23. EU og medlemslandene (og Norge) deltar.

Det er møte i EØS-rådet og EØS- og EU minister Marit Berger Røsland deltar. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar på møte med EUs "utenriksminister" Federicia Mogherini.

Det er også mye aktivitet på sosial- og arbeidslivsområdet, hvor det fredag vil bli avholdt et særskilt "sosialt EU-toppmøte" i Gøteborg. Tema for toppmøtet er rettferdig arbeidsliv og vekst, der stats- og regjeringssjefer og representanter for de sosiale partene på europeisk nivå møtes for å diskutere hvordan man kan fremme utviklingen av et mer sosialt og rettferdig Europa. Erna Solberg deltar her på en særskilt del av toppmøtet dedikert til bekjempingen av arbeidslivskriminalitet.

Parallelt vedvarer fokuset på brexit. Mandag møtte Theresa May representanter for britisk og europeisk næringsliv, med fokus på at det er viktig å få på plass en avgrenset overgangsperiode så raskt som mulig. Verdien av en overgangsordning reduseres for hver dag man kommer nærmere 29. mars 2019 uten en avtale. Utover uken vil det blant annet være flere møter i rådets arbeidsgruppe for artikkel 50, EU-kommissærene skal også diskutere brexit på sitt ukentlige fellesmøte (College of Commissioners), og European Union (Withdrawal) Bill vil bli debattert i House of Commons i UK. Med EUs toukers-ultimatum for et finansielt forslag fra UK begynner det virkelig å haste, og vi observerer at møtene både i Brussel og i London blir hyppigere og flere. Les mer om møtet med May her

SIKKERHET: 23 medlemsland signerer ny, fordypet, avtale om forsvarssamarbeid
I går signerte ministre fra 23 av EUs medlemsland, deriblant Sverige, en ny avtale om permanent strukturert samarbeid (Permanent Structured Cooperation – PESCO) på forsvarsområdet. Samarbeid på dette området mellom EUs medlemsland ble for første gang introdusert som en del i Lisboatraktaten, som forutsier at medlemslandene skal jobbe tettere sammen i forhold til sikkerhet og forsvar. Med den nye avtalen går EU nå et skritt lenger ved å tilrettelegge for enda tettere samarbeid mellom de medlemsland som ønsker organisering av forsvar, investering i delte prosjekter, forbedret respons og bidrag til deres kampstyrker. Les mer her

DENNE UKEN I EU
RÅDET. Denne uken vil det estiske formannskapet delta som representant for EU på møte i EØS-rådet, som behandler og utvikler de overordnede politiske visjonene for EØS-avtalen og samarbeidet mellom EU og EØS-EFTA landene. Arbeidet for å utvikle den europeiske data-økonomien er et av temaene på agendaen. Utenriksrådet skal denne uken ha møte der de blant annet skal diskutere strategisk kommunikasjon, sikkerhet og forsvar, og samarbeidet mellom EU og NATO. EU- og utenriksministerne i medlemslandene møtes denne uken for å diskutere fremtidig samarbeid etter 2020. I forbindelse med toppmøtet i Gøteborg vil President Donald Tusk samle de 28 EU-lederne for et uformelt møte om utdanning og kultur.
EUROPAKOMMISJONEN representerer EU denne uken på FNs klimakonferanse i Tyskland, COP 23. Det blir arrangert et seminar om nedskalering av karbonutslipp i transportsektoren og hvordan smart og mobil innovasjon for bærekraftige byer, i Brussel. Kommisjonen skal i samarbeid med andre klimaaktører arrangere informasjonsuke denne uken om Horisont 2020. Det vil også være et seminar om digitalisering av landbruk og verdikjeder for mat i Brussel. I Paris arrangerer Kommisjonen «Clean Air Forum» som fokuserer på luftkvaliteten i byer, landbruk og luftkvalitet. I Sverige skal Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker og Sveriges statsminister Stefan Löfven arrangere sosialt toppmøte for rettferdige jobber og utvikling, der de skal arbeide sammen om å gjøre Europa mer sosial, samt fremme disse emnene.
EUROPAPARLAMENTET har denne uken plenumssesjon i Strasbourg, og komité-møter i Brussel. Et tema som skal diskuteres i Strasbourg denne uken er Paradise Papers.  Det skal også stemmes over nye anti-dumping lover for å beskytte EU-jobber og industri.

******************************************************* 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss