NHO Europanytt 15.01.2015

Innspill om investorbeskyttelse i handelsforhandlingene | Prioriteringer og behov for transportnettverk | Vedtok nytt regelverk om genmodifiserte organismer | Overskudd i driftsbalansen | Høring om retningslinjer under landbrukspolitikken | Nøkkelfaktorer for motstandsdyktighet mot krisen

Publisert 15.01.15

NHO Brussel

HANDEL: Innspill om investorbeskyttelse i handelsforhandlingene
Europakommisjonen publiserte nylig en analyse av innspillene til høringen om investeringsbeskyttelse og investor-stat-tvisteløsning i frihandelsavtalen mellom EU og USA (TTIP).  BUSINESSEUROPE uttaler i en pressemelding at det er viktig med sterke bestemmelser for investeringsbeskyttelse i TTIP samtidig som systemet bør være gjennomsiktig og effektivt. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her og her 

TRANSPORT: Prioriteringer og behov for transportnettverk
Europakommisjonen har publisert ni studier om status og nødvendige tiltak for TEN-T kjernenettverkskorridorene. Studiene understreker betydningen av å optimalisere bruken av infrastruktur langs korridorene, med for eksempel intelligente transportsystemer (ITS). Dette er første gang tusenvis av kilometer med bane, vei, innenlands vannveier, havner, flyplasser og andre transportterminaler har vært gjenstand for så omfattende studier. Les mer her 

MILJØ: Vedtok nytt regelverk om genmodifiserte organismer
Europaparlamentet stemte nylig for et lovforslag som lar EUs medlemsland selv bestemme om det skal være tillatt å dyrke avlinger som inneholder genetisk modifiserte organismer. Lovgivningen må også formelt vedtas av Rådet før den kan tre i kraft. Regelverket skal tre i kraft i løpet av våren 2015. Les mer her 

ØKONOMI: Overskudd i driftsbalansen
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, hadde EU et overskudd i driftsbalansen på 15 milliarder euro i tredje kvartal i 2014. Overskuddet var uendret fra kvartalet før, men representerte en nedgang på 1,7 milliarder euro fra tredje kvartal i 2013. Les mer her 

KONKURRANSE: Høring om retningslinjer under landbrukspolitikken
Europakommisjonen lanserte i dag en høring om utkast til nye retningslinjer for anvendelsen av kartellregelverk i landbrukssektoren. Reformen av EUs felles landbrukspolitikk (CAP) introduserte nye regler for salg av visse landbruksprodukter. Hensikten med høringen er å sikre at implementeringen av CAP forbedrer matvarekjeden og sikrer konkurranse og innovasjon i markedet. Les mer her 

SYSSELSETTNG: Nøkkelfaktorer for motstandsdyktighet mot krisen
Europakommisjonen presenterte i dag den årlige gjennomgangen av sysselsetting og sosial utvikling i Europa 2014. Ifølge studien har land som tilbyr arbeid med høy kvalitet og effektiv sosial beskyttelse vist seg mer motstandsdyktige mot krisen. Rapporten understreker også behovet for investering i utdanning og i å vedlikeholde de rette ferdighetene for arbeidstakerne. Les mer her 

TALER:
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Presentation of a Communication providing new guidance on the Stability and Growth Pact
Visepresident for vekst og sysselsetting Jyrki Katainen: Remarks at the press conference presenting legislative proposals on the new European Fund for Strategic Investments

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss